L’economia social i solidària creix un 10% en els últims 5 anys

A finals del 2018 hi havia 4.280 organitzacions dedicades a l’economia social i solidària (ESS) a la ciutat, i el tercer trimestre del 2023 ja n’hi havia 4.713. A més, ja està en marxa el Bloc4BCN a Can Batlló, el pol cooperatiu i de dinamització de l’economia social i solidària més gran d’Europa.

30/06/2024 10:21 h

Ajuntament de Barcelona

Les obres del Bloc4BCN a Can Batlló van acabar el novembre del 2023. Amb un total de 4.500 metres quadrats, aquest nou espai preveu allotjar més de seixanta empreses i organitzacions representatives de l’ESS i obrir nous serveis per a la internacionalització del cooperativisme i l’ESS i la millora del finançament, entre altres.

L’ESS a la ciutat s’ha vist reforçada per les polítiques d’impuls promogudes pel consistori a través del Pla d’impuls de l’economia social i solidària (PIESS) i pels serveis especialitzats en ESS de Barcelona Activa, que estan assolint els objectius fixats.

A més, l’avaluació també recull entrevistes fetes a les organitzacions participants en el
Grup Motor de l’Estratègia #ESSBCN2030, que descriuen el PIESS com un model pioner i una guia valuosa per a altres municipis.

El 98% de les accions previstes s’han assolit o es troben en execució continuada

Entre els dotze grans objectius marcats al PIESS 2021-2023 destacaven reptes com el d’impulsar el creixement i enfortiment empresarial de les organitzacions de l’ESS, facilitar l’accés al finançament i promoure la cultura del crèdit dins d’aquest ecosistema, impulsar dinàmiques d’articulació i intercooperació sectorial, contribuir a la digitalització i plataformatització de les diferents iniciatives o establir espais de diàleg i col·laboració, entre altres.

L’avaluació indica que el 84% de les accions fixades s’han assolit, mentre que el 14% es troben en procés d’execució continuada i el 2% s’han redefinit.

En l’avaluació es remarca que l’estratègia municipal ha fomentat la col·laboració entre les 220 organitzacions adherides, que han pogut fortificar la cohesió i la identitat col·lectiva dins de l’ESS.

Barcelona Activa, referent en serveis especialitzats a l’ESS

Durant els tres anys del pla d’impuls (2021-2023), els serveis especialitzats de Barcelona Activa han acompanyat i assessorat 1.406 projectes, empreses i entitats. També 12.626 ciutadans de manera individual han fet servir aquests serveis, especialment les activitats de formació.

Subvencions i crèdits per a més de 650 projectes

Per a l’enfortiment i impuls de l’ESS a la ciutat també han tingut un paper molt rellevant les convocatòries de les subvencions “Impulsem el que fas” i “Enfortim l’ESS”. Entre les dues han subvencionat 453 projectes amb un valor de 4,5 milions d’euros. “Enfortim l’ESS” ha subvencionat 391 projectes amb un volum acumulat de 3,4 milions d’euros i “Impulsem el que fas” ha subvencionat 62 projectes amb un valor total d’1,1 milions d’euros.

L’Ajuntament també va posar en marxa, durant el primer PIESS, dos instruments financers, en conveni amb Coop57 i la Fundació Banca Ètica, que han evolucionat i crescut en aquests tres darrers anys. Amb Coop57 s’ha continuat treballant amb un fons que buscava incrementar el crèdit disponible per a les organitzacions de l’ESS. Amb aquest fons s’han concedit més de 8 milions d’euros en 203 préstecs.

Habitatge i digitalització, sectors estratègics

El PIESS ha posat una atenció especial en la digitalització i l’habitatge com a sectors estratègics per a la ciutat. En digitalització, s’ha ofert formació i acompanyament a 422 persones i 142 empreses, i s’han subvencionat 113 projectes orientats a la digitalització mitjançant “Enfortim ESS”, “Impulsem el que fas” o el programa Match Impulsa. En el marc d’actuació de les polítiques municipals d’habitatge, aspecte recollit al PIESS 2021-2023 com a treball transversal, s’han dut a terme 8 promocions d’habitatge cooperatiu en el model de sòl en cessió d’ús i s’ha arribat a 269 habitatges cooperatius d’aquest tipus.

Notícies relacionades