Les indústries creatives generen ocupació i atreuen talent a Barcelona

El sector de les indústries creatives ha creat 43.000 llocs de treball en els darrers sis anys, i va arribar a 145.819 persones ocupades el segon trimestre del 2019, una xifra que representa el 13% de l’ocupació de la ciutat. L’atur registrat entre els professionals d’aquestes indústries ha disminuït de manera ininterrompuda des del 2009 i s’ha reduït gairebé a la meitat (–49,4%), aquesta disminució dobla la del conjunt de la ciutat (–25,1%). Per potenciar encara més les indústries creatives, es treballa en la creació d’un nou clúster del sector.

13/01/2020 17:17 h

Ajuntament de Barcelona

El sector ha experimentat un increment important de l’ocupació, del 42,2% respecte al 2013, una xifra que duplica la del conjunt de la ciutat, que és del 19,1%. El dinamisme de les indústries creatives durant els darrers anys respon a un fort impuls dels sectors no tradicionals, com l’edició digital, els videojocs, la recerca i el desenvolupament o la publicitat, que des del 2008 han augmentat el volum de llocs de treball en un 66,9%. 

Aquestes indústries són un pol d’atracció de talent jove a Barcelona que concentra el 49,5% dels llocs de treball del sector del país. La ciutat va tancar el primer semestre del 2019 amb 9.262 empreses actives amb personal assalariat en els sectors creatius, 900 més que fa onze anys.

Es tracta d’un dels sectors amb més futur a Barcelona, que ofereix molt valor afegit i llocs de treball estables i ben retribuïts.

Per fomentar aquest àmbit es treballa amb el sector privat per establir un nou clúster del sector a l’edifici Disseny Hub que ajudi a potenciar les empreses creatives, les concentri a la zona de les Glòries i el Poblenou i permeti donar sortida als joves formats a les escoles de disseny, d’audiovisual o d’arquitectura de la ciutat.

Totes aquestes dades, recollides pel Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament, s’han presentat a la jornada sectorial sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial a les indústries creatives, organitzada per Barcelona Activa amb la col·laboració del Sónar+D, i es poden consultar en aquesta infografia.

Etiquetes associades a la notícia