El sobreesforç econòmic de les persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat pateixen un greuge econòmic que se situa, de mitjana, entre els 17.700 i els 41.200 euros anuals, tal com es desprèn de l’estudi “Greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona”, una recerca pionera en l’àmbit català i estatal que evidencia que les persones amb discapacitat han de fer un sobreesforç econòmic que s’accentua segons l’edat i el tipus de discapacitat.

03/12/2019 10:28 h

Ajuntament de Barcelona

Podeu consultar l’estudi complet aquí.

Les persones amb discapacitat pateixen un greuge econòmic que se situa, de mitjana, entre els 17.700 i els 41.200 euros anuals. Aquesta quantitat pot incrementar-se notablement segons les necessitats de suport de la persona i els costos directes o indirectes d’aquesta situació. La xifra varia enormement en funció de l’edat o el tipus de discapacitat, però en tot cas fa evident la necessitat que les administracions públiques prenguin mesures específiques per pal·liar aquest greuge, atès que pot arribar a ser una causa d’exclusió social.

L’estudi “Greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona”, elaborat amb les dades del 2017, quantifica el sobreesforç econòmic que assumeixen les persones amb discapacitat i les seves famílies per mantenir els estàndards de vida.

Es tracta d’un estudi referent en aquest tema a Catalunya i l’Estat que s’ha donat a conèixer amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat. El treball l’han impulsat l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), i l’ha elaborat l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF). També s’ha consultat persones expertes d’entitats com la Federació ECOM, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat), la Federació Salut Mental Catalunya i l’ONCE.

Variables incloses a l’estudi

Les xifres suposen una aproximació curosa a la realitat actual, i és que per arribar a quantificar el greuge econòmic s’han tingut en compte els costos directes de tots els recursos que calen per satisfer les necessitats concretes de cada persona i els costos indirectes, que inclouen els valors econòmics que representa la pèrdua d’oportunitats de l’individu i el seu entorn. Així, s’han analitzat aspectes com el laboral o el temps i la qualitat de vida de les persones de l’entorn. Quant als ingressos, s’han mesurat les deduccions, les prestacions o les ajudes existents.

Addicionalment, s’han tingut en compte fins a tretze perfils diferents de discapacitat per incloure tots els tipus i necessitats de suport (tres nivells de discapacitat física, tres de discapacitat intel·lectual, tres de trastorns mentals, dos de discapacitat visual i dos de discapacitat auditiva).

Finalment, i amb l’objectiu d’obtenir dades encara més exactes, s’ha ponderat l’import del greuge econòmic segons el pes de la població amb cadascuna de les necessitats de suport.

Recomanacions de millora

Més enllà de xifrar el greuge econòmic, l’estudi constata la necessitat que s’articulin polítiques públiques efectives per tal de compensar aquesta situació i reduir les situacions d’exclusió social que se’n puguin derivar.

Etiquetes associades a la notícia