L'escola bressol es renova com a espai obert a la comunitat

Les escoles bressol s'adaptaran al nou model educatiu com a espais de creació de teixit comunitari. Les mesures es dirigiran tant a les famílies, a través d’un servei d’acompanyament i de l’ampliació de l’horari a la tarda, com als infants, mitjançant la reducció de les ràtios. Conciliar la vida familiar, reduir la vulnerabilitat de les famílies en risc d’exclusió social i millorar la qualitat educativa en són els objectius principals.

26/02/2018 09:22 h

Ajuntament de Barcelona

L’escola bressol s’obre a la comunitat

Una de les principals línies d’actuació se centra a situar l’escola bressol municipal (EBM) com un punt d’integració dins del barri. L’escola es transforma en un espai socioeducatiu en què qualsevol família en situació de vulnerabilitat pot rebre l’acompanyament d’educadors i assistents socials i sanitaris, independentment de si estan matriculades en aquell centre. El servei de suport funcionarà de 17.00 a 20.00 hores. L’objectiu del projecte a llarg termini és ampliar aquesta nova funcionalitat de l’escola bressol als barris amb famílies en risc d’exclusió social.

Millora de la qualitat educativa

Pel que fa al funcionament de les escoles bressol, els dos eixos sobre els quals s’està treballant se centren en la diversificació horària i la reducció de ràtios. D’una banda, s’ampliarà la jornada educativa fins a les 19.00 hores, amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats de conciliació de cada família. D’altra banda, es reduirà la ràtio mitjançant tres estratègies: la reducció d’alumnes per aula, l’ampliació d’educadors i l’augment de les hores d’atenció.

Primer pas en el canvi de model

L’escola bressol Aurora, al Raval, serà el centre escollit per crear l’espai socioeducatiu i per ampliar els horaris a les tardes. Pel que fa a la reducció de les ràtios, es durà a terme en divuit escoles bressol que formen part del Pla de barris. A partir de l’experiència del pla pilot a l’EBM Aurora i a les divuit escoles, s’estudiarà implantar-lo en altres centres educatius de nova creació, per acabar consolidant el canvi de model a les 98 escoles bressol municipals. L’atenció a la diversitat també forma part de la reformulació de l’educació infantil, en tant que les mesures s’adaptaran a les singularitats de cada barri.

La presentació del projecte del nou model de les escoles bressol suposa la culminació del debat “Impulsem. Educació i petita infància”, en el qual han participat durant sis mesos educadors, famílies i representats d’institucions tan diverses com universitats, entitats del tercer sector o sindicats. A més de les accions que s’integren dins del projecte, el debat va concloure amb l’establiment d’un horitzó cap al qual s’ha de dirigir el model educatiu de les escoles bressol, com és assentar les bases per avançar cap a una concepció de l’educació de la petita infància de 0 a 6 anys.