Nou protocol davant les violències sexuals per a entitats esportives

S’ha presentat el “Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció davant les violències sexuals en activitats esportives per a persones adultes”, un document adreçat a les entitats esportives per fomentar la igualtat en la pràctica esportiva i fer que els centres siguin entorns segurs i lliures de violències.

20/04/2022 16:43 h

Ajuntament de Barcelona

L’Institut Barcelona Esports (IBE) ha presentat a l’espai Village del Barcelona Open Banc Sabadell el Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció davant les violències sexuals en activitats esportives per a persones adultes.

Aquesta iniciativa forma part del Pla d’acció 2021-2023 del Gabinet per a l’Equitat de Gènere de l’IBE, que té com a finalitat establir pautes per a la prevenció, la detecció i l’acció davant de possibles situacions de violència sexual que puguin donar-se en el marc de les pràctiques esportives a la ciutat de Barcelona.

Els objectius que persegueix el protocol són facilitar que els i les professionals que treballen en el sector esportiu puguin prendre les mesures preventives i d’actuació necessàries per garantir activitats esportives lliures de violències, i contribuir a aconseguir que les entitats esportives siguin espais segurs per a tothom.

Aquest protocol complementa el que es va difondre l’any 2019 per a infants i adolescents, amb la voluntat d’incloure-hi totes les edats. Aquesta eina, a més, anirà acompanyada de formacions anuals organitzades pel Departament de Promoció Esportiva de l’IBE i dirigides a entitats esportives.

Les violències sexuals en l’àmbit de l’esport continuen sent un tema tabú que sovint s’evita abordar, i un primer pas per lluitar contra aquestes situacions és reconèixer-les i entendre que existeixen. És per aquest motiu que cal parlar-ne de manera transparent i reconèixer la necessitat d’establir protocols i procediments en el si de les entitats.

Etiquetes associades a la notícia