Servei de dinamització empresarial de la Marina i la Zona Franca

Barcelona Activa ha convocat el concurs per licitar el servei de dinamització empresarial dels barris de la Marina i els polígons de la Zona Franca i Pedrosa. L'adjudicatària donarà a conèixer entre les empreses d'aquest eix tots els serveis oferts des de l'Oficina d'Atenció a les Empreses, identificant també les seves necessitats i detectant possibles col·laboracions per impulsar-hi projectes de dinamització. El pressupost màxim de licitació del contracte per dos anys és de 120.000 euros + IVA. S'hi poden presentar ofertes fins a les 14 h del 23 de febrer a la seu de Barcelona Activa (c. Llacuna, 162-164).

12/02/2018 10:47 h

Districte Sants-Montjuïc

L’acció de dinamització estarà centrada en les següents activitats principals:
• Prospecció i visites a les empreses del territori: Establiment de contacte amb empreses, identificant necessitats i potencialitats de les mateixes.
• Realització d’accions de comunicació a les empreses del territori, per tal de prescriure els serveis i programes de Barcelona Activa.
• Coordinació amb Barcelona Activa, el Districte de Sants-Montjuïc, Pla de Barris, així com d’altres ens de l’Ajuntament de Barcelona.
• Mantenir contacte i informació amb entitats/associacions del territori, que puguin tenir relació amb la dinamització de les empreses. En aquest sentit, participar, a les reunions i espais de
trobada que existeixen al territori.

Acció complementària, a nivell intern, de formació i informació del tècnic/a que realitzi la tasca:
• Conèixer i tenir informació sobre el territori i els seus condicionants: urbanisme, possibilitat de reubicació d’empreses al polígon de la Zona Franca o altres espais industrials de la ciutat.
• Informació sobre les empreses del territori, tant les visitades com la resta.
• Participació en la realització d’informes sobre les empreses i els polígons del territori.
• Informar-se sobre el sector industrial, les seves característiques, necessitats i tendències. Fer especial èmfasi en la digitalització industrial (indústria 4.0, IOT, robòtica).

Acompliment de la metodologia de Barcelona Activa en el contacte i prospecció d’empreses:
• Registre de les accions realitzades amb les empreses a la base de dades corporativa de Barcelona Activa.
• Realització d’informes d’empresa i de visita, segons els models de forma i contingut que té establert l’equip tècnic de Barcelona Activa. Es realitzarà un informe per cada una de les visites
a empreses realitzades.
• Realització d’accions de comunicació grupals (mailings, reunions informatives).
• Coneixement dels diversos serveis i equip tècnic de Barcelona Activa, per tal de derivar-hi empreses i poder fer seguiment dels casos concrets.
• Establir lligams de coordinació amb el Districte de Sants-Montjuïc per tal de derivar-hi empreses amb necessitat d’instal·lar-se al territori, canvi d’ubicació o modificació de les seves instal·lacions.

Etiquetes associades a la notícia