L’Oficina d’Atenció a les Empreses impulsa l’economia de la ciutat

En el primer semestre del 2021, l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa ha contribuït a la creació de 323 empreses, un 39% més que en el mateix període del 2020. Tot i la bona tendència, encara no s’ha recuperat el ritme de creació empresarial a la ciutat d’abans de la pandèmia: en el mateix període del 2019 es van crear 389 empreses. Un 9,6% d'aquestes tenen domicili social a Sant Martí.

23/08/2021 10:27 h

Ajuntament de Barcelona

Del gener al maig s’han constituït 3.433 societats mercantils a la ciutat, el 70% de les quals tenen la forma jurídica de societat limitada. Aquesta xifra suposa un creixement interanual del 53,1%, però alhora està per sota de la d’abans de la pandèmia, que era un 7% superior.

El 36% de les empreses creades han estat empreses d’activitats intensives en coneixement i tecnologia punta. Destaquen les dedicades al comerç i les reparacions (24,2%), seguides dels serveis a les empreses i les activitats professionals (17,5%) i d’informació i comunicacions (8,3%).

L’any 2020 ha estat l’any amb el valor més baix de societats mercantils constituïdes dels darrers 7 anys, com a conseqüència de la crisi de la covid-19. Tot i això, s’han donat d’alta una mitjana de 520 societats mercantils cada mes, amb un total de 6.242 constitucions.

Pel que fa al territori, un 35,3% tenen domicili social a l’Eixample, un 20,7% a Sarrià – Sant Gervasi i un 9,6% a Sant Martí. Aquests tres districtes són seu de gairebé dos terços de les societats constituïdes. Per contra, Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu només representen un 9% del total de les societats constituïdes.

Més recursos per a la creació de negoci

La nova oficina 22@, ubicada al MediaTIC i d’atenció presencial i virtual, ha ofert 219 serveis d’atenció entre empreses, persones emprenedores i inversors. Va entrar en funcionament el desembre passat, fruit de la col·laboració entre el districte de Sant Martí, l’Àrea d’Ecologia Urbana, la Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa.

Per contribuir a la creació d’empreses, fa uns mesos es va impulsar el Pla Barcelona Fàcil, que redueix el temps i simplifica els tràmits i processos administratius.

Més informació