L’Oficina de Troballes canvia d’ubicació i millora el servei

El servei de gestió d’objectes perduts estrena local al carrer de la Ciutat, 2, i integra nous processos de gestió per ser més eficient. L’oficina gestiona una mitjana de 20.000 troballes a l’any, de les quals un 30% es retornen a les persones propietàries.

02/01/2022 11:15 h

Ajuntament de Barcelona

Per agilitar la gestió del servei, s’hi han implementat millores com l’etiquetatge intel·ligent dels objectes, l’ampliació dels objectes admesos, la incorporació d’una nova figura responsable de la recollida, trasllat i lliurament o la unificació de processos amb la resta d’agents, com entitats de transport, cossos policials, altres ajuntaments o consolats i ambaixades, entre altres.

Cal cita prèvia

Tant per lliurar com per recuperar objectes o documents perduts és necessari sol·licitar cita prèvia. Hi ha dues vies per demanar-la:

A més, aquests canals serveixen per cancel·lar o consultar la cita sol·licitada i esbrinar si un objecte o document perdut és a l’oficina.

Una altra via per fer-hi arribar objectes perduts és lliurar-los a qualsevol dependència de la Guàrdia Urbana o a les patrulles del cos que siguin a la via pública.

Terminis legals de la custòdia d’objectes

  • En espera de ser reclamats, els objectes i documents perduts són custodiats durant un període de 6 mesos al magatzem de l’oficina, tal com determina l’article 542-22 de la Llei 5/2006 del codi civil de Catalunya.
  • Un cop transcorregut aquest termini i si ningú en reclama la propietat, la persona que va trobar l’objecte disposa de 30 dies per recuperar-lo. En aquest cas, aquesta persona haurà de mostrar el rebut emès per l’oficina en el moment que hi va lliurar l’objecte.

També pot recuperar o lliurar l’objecte una persona que actuï en representació de la persona propietària o de la que va trobar l’objecte. En aquest cas, serà necessari presentar una autorització signada.

La ciutadania es pot dirigir a l’oficina, situada al carrer de la Ciutat, 2, en una zona habilitada al mateix edifici de la Casa de la Ciutat, amb cita prèvia.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia