L’OND fa vint anys!

18/12/2018 18:58 h

Juan Rivas

Aquest passat 15 de desembre l’Oficina per la No Discriminació ha fet 20 anys. La seva creació va ser una de les conseqüències de la celebració a Barcelona l’octubre de 1998 de la 1a conferència europea pels drets humans amb el document “El Compromís de Barcelona” (Compromís de les ciutats pels drets humans) signat per una cinquantena d’alcaldes, alcaldesses i representants municipals de les principals ciutats europees amb l’objectiu d’expressar la voluntat política de defensar i protegir els drets humans a l’àmbit local.

Així, l’OND es converteix en l’oficina pionera a Europa en la defensa dels drets humans i la lluita contra la discriminació, inspirada en el model de l’oficina de San Francisco (The human rights comission of San Francisco). Posteriorment, l’any 2000, forma part activa en la redacció de la “Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat”.

En la primera etapa de consolidació d’aquest nou servei a Barcelona, l’OND va obrir les seves portes per atendre les primeres queixes referides a vulneracions, a poder explicar a la ciutadania el que significava la discriminació i donar eines per donar suport i acompanyament.

El 2014 l’Oficina canvia el seu nom pel d’Oficina d’Atenció als Drets (OAD) dins la creació de la nova Agència pels drets civils i la no discriminació. Posteriorment, el 2016 recupera el seu nom inicial a partir de la redacció d’una nova mesura de govern de potenciació de l’Oficina per la No Discriminació, que complementava la mesura de Programa Barcelona Ciutat de Drets.

En aquests 20 anys s’han obert aproximadament uns 4.500 expedients per situacions de discriminació, s’ha donat informació i assessorament al voltant de 5.000 persones i unes altres 13.200 han rebut formació en matèria de drets humans. També en aquest període, dels expedients tramitats, les actuacions han estat aproximadament: un 14% s’ha resolt amb tramitació a través de denúncia policial, fiscal o judicial, un 28% han estat derivats a altres serveis, un 52% s’han pogut resoldre amb tècniques de resolució de conflictes, i un 6% no s’han pogut resoldre satisfactòriament.

Durant aquest període creiem que aquesta Oficina ha estat referent municipal i de ciutat en la defensa de drets i la lluita contra les discriminacions. Han estat 20 anys de recorregut intens i complex on l’OND s’ha hagut d’adaptar a les diferents visions i concepcions en la lluita contra la vulneració de drets, alhora que amb l’increment de la incidència de les entitats i de l’enfortiment de la societat civil a la ciutat en aquest període. Actualment, entenem que s’ha pogut diversificar més el servei que oferim a la ciutadania, s’ha pogut desplegar més en el territori de la ciutat, s’han pogut fer més visible les seves actuacions i aprofundim el treball conjunt amb les entitats.

Creiem que podem estar orgullosos de mantenir aquest servei municipal de passat, de present i de futur!

Per la igualtat de drets. Vine. T’escoltem. Actuem

 

Etiquetes associades a la notícia