L’OND, plenament activa al Pla contra la islamofòbia

09/07/2018 12:28 h

Juan Rivas

Ja fa 18 mesos des que es va iniciar el “Pla municipal de Lluita contra la Islamofòbia de Barcelona”, i actualment es presenta un informe d’execució d’aquest període.  Amb l’objectiu de prevenir la discriminació contra les persones musulmanes i garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació,  inclòs al programa “Barcelona ciutat de drets”, es va aprovar la Mesura de govern “Pla de lluita contra la Islamofobia”.

L’OND és plenament activa amb el pla, en els àmbits de garantia i de prevenció. D’entrada participa de les diverses comissions de coordinació: la comissió mixta amb entitats ciutadanes i representants de departaments de l’Ajuntament; i el grup de treball per la preparació del 12 de desembre, dia internacional contra la islamofòbia.

Pel que fa a l’objectiu de “donar a conèixer la islamofòbia com una forma de discriminació”, l’OND va rebre una formació  “L’islam i els musulmans a Barcelona: per una ciutat sense odi”, que pretenia fer comprendre entendre la complexitat del fenomen de la islamofòbia.

Després es va impartir el Taller de reflexió entorn les discriminacions i l’OND com a mecanisme de garantia”, adreçat a entitats islàmiques i aquelles que atenen població musulmana, i posant especial èmfasi en les dones i també en la joventut. Amb aquest taller es va donar a conèixer l’OND, impulsant-la com a servei municipal d’atenció a víctimes de discriminacions a la ciutat de Barcelona. També es va empoderar les comunitats musulmanes i no musulmanes en el treball contra les manifestacions de discriminació islamòfoba a la ciutat.

Les 4 sessions que es van realitzar son:

  • el 17 d’abril 2018 el Centre Islàmic Camí de la Pau (5 participants);
  • l’11 de maig 2018 l’Associació Joventut Multicultural Musulmana (3 participants);
  • el 14 de maig 2018 l’Associació d’Estudiants Catalans d’origen Pakistanès (5 participants);
  • i el 21 de juny 2018 el Servei d’interculturalitat i la Fundació APIP-ACAM (14 participants).

D’altra banda, per l’objectiu de “reforçar els mecanismes de garantia contra  les discriminacions islamòfobes”  l’OND s’està coordinant entre agents i institucions, en concret, entre la Fiscalia Provincial de Barcelona, els Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament. Específicament s’està adaptant  un protocol de delictes d’odi a partir del seguiment de casos d’islamofòbia, en coordinació amb la Fiscalia.

L’OND també realitza atencions jurídiques a persones víctimes de discriminacions islamòfobes, i en els casos necessaris s’obre la via penal per a la seva solució. S’ha usat del litigi estratègic com a eina de protecció, en casos com el d’una dona musulmana agredida a l’autobús el 2016 de la que s’ha fet tot l’acompanyament i el seguiment.

Aquest exemple ha estat un dels testimonis de la campanya d’impuls  de l’OND el maig del 2018.  Un fragment del seu testimoni que apareix a la campanya és el següent: “Em dic Fàtima soc musulmana i porto mocador, i davant les agressions, vaig voler documentar la situació amb el meu mòbil. Aquest fet  va augmentar la tensió i, finalment, vaig decidir cridar als Mossos d’Esquadra. (…) L’equip d’advocades de l’OND van ajudar-me a redactar la denúncia. A l’OND també vam fer-me l’assessorament necessari per a demanar més informes mèdics, que van permetre ampliar la denúncia. Finalment, van traslladar el cas al Fiscal de delictes d’odi i discriminació”.

 

 

Etiquetes associades a la notícia