Manifest del Consell Assessor de la Gent Gran amb motiu de la situació generada pel Covid-19

Manifest del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona amb motiu de la situació generada pel coronavirus Covid-19.

27/03/2020 13:37 h

barcelona.cat

MANIFEST DEL CONSELL ASSESSOR DE LA GENT GRAN DE BARCELONA AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL CORONAVIRUS COVID-19

Davant la situació actual de crisi sanitària, social i econòmica generada per la pandèmia del coronavirus Covid-19, i a la vista de les conseqüències generades i de les mesures adoptades, des del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona volem expressar les següents consideracions:

1) En primer lloc, expressar el nostre més sincer agraïment i reconeixement a tot el personal sanitari i social, que està fent un esforç extraordinari sota condicions molt complicades, i remarcant la tasca del personal que atén a persones grans. El fem extensiu també a la resta de persones que treballen per garantir serveis i subministraments que són encara més essencials en aquesta situació, i a les nombroses iniciatives de voluntariat que estan sorgint arreu per ajudar a qui ho necessita i en especial a les persones més grans.

2) Demanem a totes les administracions que segueixin incrementant els recursos i els esforços per garantir els materials i equipaments necessaris per a una atenció sanitària i social adequada i universal, i amb les condicions de seguretat requerides per als i les professionals i per a les persones ateses.

3) Reclamem també que s’apliquin les mesures que calgui per reduir el màxim possible la propagació del virus i els efectes negatius de la pandèmia, posant per damunt de tot el dret a la vida i a la salut de totes les persones, i minimitzant també els perjudicis socials, laborals i econòmics generats. Si s’han destinat milions a rescats financers o a mantenir càrrecs que fan frau fiscal, ara cal adreçar tots els recursos econòmics necessaris a pal·liar els efectes d’aquesta crisi sobre les persones que més els pateixen.

4) Segons demostren les estadístiques, les persones grans som les més greument afectades per aquest virus. Per això exigim que se’ns tingui en compte; censurem els discursos discriminatoris de qui vol que no s’atengui a les persones de més edat; i sobretot reclamem mesures més efectives per evitar la propagació del virus en les residències i les gravíssimes conseqüències que això provoca.

5) En aquest sentit, donem total suport al manifest que han signat diverses entitats de persones grans, al qual també ens hem adherit, i remarquem la necessitat tant d’implementar els protocols adients, com de garantir que els equips de cures pal·liatives prestin assistència a qui ho necessita al seu domicili o al centre residencial, i d’assegurar que, si la malaltia porta al final de la vida, la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment.

6) És especialment important que els treballadors i les treballadores que atenen persones grans a domicili o en equipaments (especialment en residències i altres centres on hi ha moltes persones grans) disposin dels equips de prevenció i protecció necessaris per al seu propi ús i per a les persones que atenen.

7) Així mateix, volem aprofitar per remarcar la necessitat de garantir i millorar protocols de prevenció, detecció i atenció als maltractaments a persones grans que es poden donar tant en centres residencials (com malauradament ha succeït recentment) com a casa, i que es podrien veure agreujats en la situació de confinament actual.

8) Finalment, voldríem acabar enviant un missatge d’ànims i suport a totes les persones grans i a totes les famílies afectades, i demanant a tothom que, en moments com aquests, tingui ben present la importància d’una aliança entre generacions. Petits, joves i grans hem de seguir les indicacions de les autoritats i les recomanacions sanitàries, perquè cal protegir-nos i fer tot el possible per protegir a la resta. Siguem conscients tota la societat que la protecció de les persones més vulnerables als efectes d’aquest virus depèn de tots i totes.

Des del Consell seguim i seguirem actius, com no pot ser d’altra manera, en uns moments complexos en què, encara que haguem de canviar o aturar alguns plans i adaptar-nos a noves realitats, la veu de les persones grans ha de seguir-se sentint, i ara encara és més important garantir que s’escolti.

Moltes gràcies, molta força i endavant!

Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

 

A continuació el manifest signat per diverses entitats de persones grans al qual també ens hem adherit des del Consell:

Davant de la situació de greu emergència sanitària que patim a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia provocada pel coronavirus, les entitats i les associacions vinculades a la defensa dels drets de la gent gran manifestem el següent:

– Mitjançant les informacions emeses per les autoritats, l’àmbit científic i els mitjans de comunicació, coneixem els greus efectes que està provocant aquesta pandèmia, especialment en les persones grans.

– Les persones grans, per raons d’edat, patim malalties i patologies cròniques que ens situen, en aquests moments, com a persones amb alt risc d’infectar-nos i, consegüentment, de contagiar el nostre entorn.

– Moltes persones grans, independentment de si vivim a residències, en estades temporals a centres sociosanitaris o a domicilis particulars, disposem de serveis que, ja abans de l’esclat de la pandèmia, tenien una dotació de recursos insuficient per garantir un servei digne a les persones usuàries.

Per tot això, demanem a totes les administracions públiques dotades de competències (ajuntaments, Generalitat i Govern de l’Estat):

Implantar immediatament els protocols adients per donar una atenció sanitària completa i eficient a la gent gran, optimitzant els recursos: transport sanitari, assistència sanitària a les llars i residències, teleassistència, servei d’atenció domiciliària…

Proporcionar tots els recursos professionals i tècnics necessaris per afrontar aquesta situació, així com tots els equips de protecció individual imprescindibles per a les treballadores i treballadors així com per als familiars, l’entorn de la persona malalta i la mateixa persona malalta.

Assegurar que els equips de cures pal·liatives (PADES) prestin assistència a les persones que ho necessitin al seu domicili o al centre residencial.

Assegurar que, en el supòsit que la malaltia porti al final de la vida, la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment.

Les entitats i les associacions adherides a aquest manifest expressem el nostre reconeixement i agraïment a la tasca que estan duent a terme el conjunt de professionals que afronten aquesta situació d’emergència sanitària i social.

 

Documents aprovats pel Consell Assessor de la Gent Gran a través de la seva Comissió Permanent.

 

Formen part de la Permanent:

-Associació Coordinadora d’Activitats per a la gent gran (ACA)

-Agrupació d’Aules per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)

-Col·legi de Farmacèutics de Barcelona / Secció Gent Gran

-Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de la Federació d’AAVV de Barcelona

-Dones Mundi

-Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)

-Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran (FOCAGG)

-UGT / Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats

-Unió Sindical de CCOO del Barcelonès (USCOB)

-Plataforma Unitària de la Gent Gran

+ una persona representant de cada Consell/Comissió de Gent Gran de districte

+ persones grans a títol individual

+ representació tècnica municipal

+ Presidència i Vicepresidència del Consell

 

Formen part del Plenari:

-Associació Catalana d’Afectats per les Residències (ACAR)

-Associació Ciutadana pels Drets de les Dones (ACDD)

-Associació Coordinadora d’Activitats per a la gent gran (ACA)

-Associació per a la Defensa de la Gent Gran (ADEGG)

-Associació Catalana de Familiars, Usuaris i Col·laboradors de Centres Geriàtrics Assistits (ACFUC)

-Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB)

-Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD) – Catalunya

-Agrupació d’Aules per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)

-Aules per a la Gent Gran de Barcelona (AUGG)

-Associació de Vídues de Barcelona

-Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya / Comissió Jubilats

-Associació de Gent Gran Voluntària en Ciència, Cultura, Informàtica i Àmbit Social (ASVOL)

-Agrupació de Treballadors Jubilats de Catalunya (ATJC)

-Belluga’t

-Can 70

-Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya / Servei al Jubilat

-Club Natació Barcelona, Secció Màsters (CNB)

-Casal Lambda “Grup Tardor”

-Col·legi de Farmacèutics de Barcelona / Secció Gent Gran

-Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona / Comissió Jubilats

-Col·legi Oficial de Metges de Barcelona / Secció Metges Jubilats

-Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de la Federació d’AAVV de Barcelona

-Dones Mundi

-Equip 65 / Associació d’Ajuda a Assistents Socials Jubilades

-Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes Jubilats (FCUDP)

-Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)

-Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran (FOCAGG)

-Fons de Coneixement i Experiència (CONEX)

-Fundació Valiente

-Grupo Libélulas del Área Social y Familia del Centro Boliviano Catalán

-Les Grans / Ca la Dona

Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya

-Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)

-UGT / Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats

-Unió Sindical de CCOO del Barcelonès (USCOB)

+ dues persones representants de cada Consell/Comissió de Gent Gran de districte

+ persones grans a títol individual

+ representació tècnica i política municipal i dels districtes

+ Presidència i Vicepresidència del Consell

 

Altres participants dels Grups de Treball del Consell:

-CatNova – projecte Pont Intercultural

-PEJUCAT -projecte Pont Intercultural

-Secció de Persones Grans de Societat Civil Catalana

-Marea Pensionista

+ persones grans a títol individual, i membres dels Consells/Comissions de Persones Grans dels districtes i de casals i espais de persones grans

 

Altres entitats adherides al manifest:

-Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

-Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya

-Comissió de Jubilats i Pensionistes de L’Hospitalet Associació