Menys endeutament i més banca ètica a les finances municipals

Al començament del present mandat, els nivells d’endeutament de l’Ajuntament es van reduir en 138,4 milions d’euros. En els exercicis successius s’ha mantingut aquest deute municipal en els nivells més baixos de la darrera època, 836 milions al tancament del 2018. A més s’ha apostat per reduir el pes de la banca tradicional, del 74,9% que representava al mandat anterior al 43,1% de l’actual, gràcies a l’ús de noves fonts de finançament com l’emissió del bo sostenible, la banca ètica i el recurs de la banca pública.

10/02/2019 10:20 h

Ajuntament de Barcelona

L’any passat es va formalitzar un contracte de finançament de 100 milions d’euros amb el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB). D’aquesta quantitat s’han invertit 50 milions per cobrir les necessitats financeres del consistori que contribueixen a millorar les condicions de vida en àrees urbanes i a la protecció del medi ambient. La disposició s’ha fet per un període de quinze anys amb dos de carència i a un tipus fix de l’1,17%.

L’objectiu d’aquesta operació és afavorir un estalvi econòmic en termes de despesa financera a l’entorn de 3,1 milions d’euros al llarg de la vida de l’operació. A més, s’afavoreix, des de l’àmbit públic, una economia més plural amb la incorporació de noves entitats financeres, nous serveis bancaris i noves ofertes de finançament.

L’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona es va convertir en la primera administració local de tot l’Estat a emetre, per primera vegada, bons sostenibles per valor de 35 milions d’euros, el qual suposa un 4,2%. L’informe Sustainable Bond Report acredita totes les inversions fetes amb aquest finançament, entre les quals destaquen:

  • Manteniment de 90 centres educatius de la ciutat, amb més de 39.000 beneficiaris (15,4 milions).
  • Construcció de 74,3 quilòmetres de carril bici (9,3 milions).
  • Construcció de l’Escola Massana.
  • Rehabilitació de la Biblioteca Montserrat Abelló, al carrer dels Comtes de Bell-lloc, un exemple d’edifici sostenible.

Aquest gir impulsat pel Govern municipal per explorar noves vies de finançament, també ha suposat, al llarg d’aquests últims anys, l’entrada i la consolidació d’entitats de banca ètica a la cartera de deute de l’Ajuntament.

Etiquetes associades a la notícia