Més alumnes i recursos a les escoles públiques de Barcelona

El 12 de setembre comença a Barcelona el curs escolar 2017-2018 amb un increment de l'alumnat matriculat de l'1,22% respecte al curs passat. El sistema s'adapta al creixement de la demanda de matrícula amb l'augment del nombre de professionals i centres escolars. L'escola pública aposta enguany per la continuïtat dels projectes innovadors, amb 194 centres vinculats a processos d’innovació i de millora, i es destinen més recursos a l'educació inclusiva.

08/09/2017 17:18 h

Ajuntament de Barcelona

El nou curs comença amb 1.535 alumnes més que l’anterior. L’increment de l’alumnat s’observa en totes les franges d’edat, però sobretot a P3 i primer d’ESO. En total, s’han matriculat 179.221 alumnes a l’escola pública a Barcelona. L’augment de la demanda ha comportat l’obertura de deu centressis noves escoles, tres instituts escola i un institut.

La xifra de personal no-docent es manté aquest any pràcticament igual que l’any passat. En canvi, pel que fa al personal docent, hi haurà 560 professionals més i s’arriba així als 9.001. El personal (docent i no-docent) supera les 10.000 persones. En els 38 centres que formen part del Pla de barris s’incorporen 59 professionals als equips educatius, especialment tècnics d’integració social, especialistes en l’atenció i el suport emocional i educadors socials.

Innovació i educació especial

Gairebé tots els centres de la ciutat aposten per la innovació pedagògica. El programa “Eines per al canvi”, per exemple, arriba a 54 centres, que disposaran d’acompanyament durant el procés d’innovació mitjançant la mentoria (26 centres més que l’any passat).

A set centres s’obriran Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials o de suport per mobilitat reduïda i desajustament de la conducta. Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), a més, podran oferir més atenció amb la incorporació de disset professionals nous. També es dona continuïtat a l’increment d’hores de suport dels vetlladors que es va produir el curs passat, els quals aquest curs augmenten un 7%.

Notícies relacionades