Més control dels patinets d’ús compartit sense llicència a l’espai públic

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha reforçat el dispositiu per sancionar i requisar els vehicles de mobilitat personal (VMP) d’ús compartit que no disposen de llicència i que estacionen en espais en què ho tenen prohibit, d’acord amb l’Ordenança d’ús de les vies i els espais públics.

12/09/2019 17:35 h

Ajuntament de Barcelona

Des que a mitjan agost es reforcés la vigilància pel que fa als patinets d’ús compartit a la ciutat, la Guàrdia Urbana ha imposat 1.500 sancions. Davant de la manca de resposta de les empreses que actuen sense llicència, les actuacions policials s’han endurit i des de dimarts s’han començat a requisar vehicles. Fins al moment se n’han decomissat 33.

La intensificació dels controls entorn de la circulació i estacionament de patinets a l’espai públic avança en paral·lel a la regulació d’aquests vehicles. Fins al moment s’han dut a terme les primeres reunions amb les empreses operadores, i a posteriori es treballarà en el marc del Pacte per la Mobilitat.

Durant el mes de setembre l’Ajuntament presentarà un document de treball per donar forma a la primera proposta de regulació, tal com es va fer amb la normativa de motocicletes i bicicletes d’ús compartit.

L’Ordenança de circulació de vianants i vehicles

L’any 2017 es va aprovar una normativa pionera per regular la circulació de vehicles de mobilitat personal a motor i els cicles de més de dues rodes. Aquesta modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles estableix les condicions en què s’han de desplaçar per la ciutat els patinets, les rodes elèctriques, els segways i els tricicles, entre d’altres.

  • Els conductors han de portar casc.
  • Els vehicles han d’estar registrats i tenir assegurança.
  • Han de complir la normativa de circulació que correspon al tipus de vehicle.
  • Han de circular pels espais que marca l’ordenança de circulació.

Pel que fa als patinets, l’ordenança estableix que han de circular sempre respectant la prioritat dels vianants, adequant la velocitat al seu pas i sense maniobrar de manera que puguin posar en risc la seguretat de les persones. La circulació també queda limitada a:

  • Carril bici en vorera a un màxim de 10 km/h.
  • Carril bici en calçada a 30 km/h com a màxim, amb obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.
  • Calçada zona 30, sempre que la velocitat màxima del vehicle superi els 20 km/h.
  • Parcs, a un màxim de 10 km/h.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades