Més de 1.500 talls de subministrament evitats als punts d’assessorament energètic

En els tres primers mesos de funcionament, els deu punts han detectat i evitat més de 1.500 talls de subministrament, han atès gairebé 3.000 persones i han ajudat a tramitar 253 bons socials i 314 modificacions de potència. Els nous protocols per detectar la pobresa energètica han facilitat que els Bombers de Barcelona en comuniquin 50 possibles casos.

16/05/2017 13:40 h

Ajuntament de Barcelona

Des que van entrar en funcionament, el 20 de gener, els punts d’assessorament energètic, en col·laboració estreta amb els serveis socials municipals, han detectat i evitat un total de 1.560 talls de subministrament a persones en risc d’exclusió social. Els deu punts que hi ha a la ciutat han atès més de 3.000 persones, i també han ajudat els usuaris a fer altres tipus de tràmits amb les companyies subministradores, com 253 bons socials, 146 canvis de titularitat d’un contracte i 314 canvis de la potència contractada.

Els punts d’assessorament energètic també han permès detectar en les últimes setmanes 39 casos més en els quals s’ha produït un tall de subministrament que, en principi, les companyies energètiques no havien comunicat proactivament a les administracions. L’Ajuntament està esbrinant si s’ha vulnerat el principi de precaució que recull la Llei 24/2015 per iniciar els procediments que corresponguin.

Paral·lelament, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) està aplicant una política més restrictiva en el pagament d’ajuts als subministraments a les llars que atenen mentre les grans companyies concreten el seu compromís amb la signatura dels convenis respectius. En aquest sentit, entre el 2015 i el 2016 s’han reduït un 12,6% el nombre d’ajuts, que han passat de 5.062 a 4.425, els quals corresponen a unes 3.000 famílies, i igualment han disminuït un 13,8% els imports subvencionats, que han passat de 778.342 a 671.278 euros.

Protocol amb els Bombers de Barcelona

Es calcula que la pobresa energètica afecta entre el 7% i el 10% de la població, però la dificultat per fer-ne aflorar els casos és un entrebanc per poder actuar. En aquest sentit, s’han establert nous protocols que permeten que altres serveis municipals en detectin possibles casos, com per exemple els Bombers de Barcelona, que han comunicat fins a 50 possibles casos de pobresa energètica, els quals han rebut la resposta més adequada a la seva situació.

Més informació