Més de 26.000 alumnes reben l’ajut de menjador

Es garanteix l’import de la beca completa de 6 euros diaris als alumnes amb necessitats educatives específiques i als de famílies beneficiàries de la renda garantida, a més dels beneficiaris del Fons d’Emergència Social.

19/11/2018 18:25 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest curs 2018-2019 els ajuts de menjador escolar arriben a 26.679 alumnes, amb un pressupost de 18,65 milions d’euros. Així, el nombre d’ajuts dona resposta al 74,7% de les sol·licituds presentades. Els ajuts de 6 euros suposen el 46% del total de les beques de menjador escolar assignades.

La convocatòria d’enguany garanteix l’ajut extraordinari de 6 euros diaris a nous col·lectius d’alumnes que viuen situacions especialment desafavorides, com els escolars amb dictamen individual de necessitats educatives especials (NEE) de tipus B (derivats de situacions socioeconòmiques i socioculturals desafavorides) i membres de famílies beneficiàries de la renda garantida o la renda mínima d’inserció, com els infants adjudicataris de l’ajut del fons extraordinari d’emergència social de l’Ajuntament.

S’ha incorporat també a la convocatòria el programa “Instituts a temps complet, que arriba a 744 becats. Aquest projecte aplega vint instituts de la ciutat que ofereixen als alumnes activitats complementàries més enllà de les hores lectives. Gràcies a la incorporació del programa s’ha produït un increment en el nombre de beneficiaris de l’ESO, un 21% d’alumnes més respecte al curs anterior.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia