Més de 7 milions d’euros per a un centenar de projectes de cooperació i d’educació per a la justícia global

La resolució provisional de subvencions de cooperació i d’educació per a la justícia global permetrà subvencionar 112 projectes dels 225 presentats, gairebé la meitat. En total, es repartiran més de 7 milions d’euros en propostes d’una quinzena de països per promoure la justícia de gènere, els drets humans o la lluita contra la covid-19, entre altres.

13/09/2021 15:49 h

Ajuntament de Barcelona

La distribució per modalitats dels 112 projectes d’entitats que rebran finançament de l’Ajuntament de Barcelona s’agrupa en tres programes:

  • Programa de cooperació internacional per a la justícia global: 44.
  • Programa de cooperació internacional per a ciutats específiques: 14.
  • Programa d’educació per a la justícia global: 54.

Els projectes que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona, del programa d’educació, estan vinculats principalment a la promoció de la justícia de gènere, la sobirania alimentària, les finances ètiques i solidàries, la cultura de pau, la crisi migratòria i la defensa dels drets humans.

Pel que fa als projectes internacionals, destaquen la promoció dels drets LGTBIQ+ al Senegal i a Colòmbia; la prevenció de la radicalització violenta dels joves a Tetuan; la protecció de les persones defensores dels drets humans a Colòmbia, Mèxic, el Salvador i Guatemala; l’enfortiment del dret a salut pública a Nairobi; la lluita contra la covid-19 a Maputo; la promoció dels drets culturals a l’Havana, i l’acompanyament en la implementació dels acords de pau a Colòmbia.

Els països en els quals tindran lloc les diferents actuacions són els següents, per ordre de quantitat: Colòmbia (16), territoris palestins ocupats (8), el Salvador (5), el Marroc (5), Moçambic (5), el Senegal (5), el Líban (3), Cuba (2), Tunísia (2), Bolívia, Guatemala, l’Índia, Kènia, Malí, Mèxic, el Níger i la República Democràtica del Congo.

La dotació, de 7,07 milions d’euros, permet complir un any més el compromís de destinar el 0,7% del pressupost municipal a projectes de justícia global i desenvolupament als països més pobres.

La resolució provisional de la convocatòria de subvencions, publicada el 9 de setembre, es pot consultar aquí. Aquesta resolució tindrà caràcter definitiu sempre que l’entitat sol·licitant no presenti al·legacions o no hagi de presentar documentació acreditativa que li hagi estat requerida.

Etiquetes associades a la notícia