Més educació pública a l’Eixample

El Col·legi Immaculada Concepció s’incorporarà a la xarxa pública d’educació el curs 2020-2021. Aquest centre educatiu, que fins ara era concertat, es converteix en la primera escola que passa de titularitat concertada a pública. L’Eixample, un districte on el desequilibri entre l’oferta pública i la concertada és especialment significatiu, guanya així un centre d’educació pública.

06/02/2020 18:18 h

Ajuntament de Barcelona

El Col·legi Immaculada Concepció és el primer centre concertat que s’incorpora a la xarxa d’educació pública de Barcelona gràcies al decret llei que es va aprovar a finals de l’any passat i que promou la integració de centres educatius de titularitat d’ens locals i privats a la xarxa de titularitat pública.

La incorporació és possible sempre que l’oferta actual de places públiques sigui insuficient i que el canvi de titularitat es faci de comú acord entre el centre educatiu i el Departament d’Educació.

En el cas del Col·legi Immaculada Concepció, la incorporació a la xarxa pública respon a la necessitat d’equilibrar l’oferta de places d’educació pública i concertada a l’Eixample: al districte hi ha 17 centres públics i 28 de concertats, amb un total de 2.035 places, i actualment la demanda de places públiques supera la de places concertades.

En concret, el curs 2019-2020 es van sol·licitar 934 places per a l’escola pública (que oferia 825 places) i 836 places per a lescola concertada (que n’oferia 1.200). Davant la manca de recursos per cobrir la demanda pública, mesures com la de canviar la titularitat d’escoles concertades donen resposta a les necessitats de les famílies i permeten ampliar l’assignació de places d’acord amb les seves preferències.

Més docents i instal·lacions millorades

Tenint en compte les característiques de l’equipament, s’invertiran 2,1 milions d’euros per adequar el centre, ampliar-ne l’oferta formativa i l’equip docent i millorar-ne les instal·lacions.

La transformació també anirà acompanyada d’un canvi en el model educatiu, que s’adaptarà a les noves metodologies i seguirà la dinàmica de la resta d’escoles públiques.

Etiquetes associades a la notícia