Més equipaments per a una educació equitativa i transversal

Els equipaments educatius municipals es reforcen i s'amplien amb 72 actuacions que començaran aquest estiu i que tindran una inversió de 40 milions d’euros. Les millores estan destinades a universalitzar la qualitat de les infraestructures als diferents barris i a reduir el risc de segregació escolar.

26/07/2018 18:06 h

Ajuntament de Barcelona

Les obres de reforma, de millora i d’ampliació dels equipaments escolars es duran a terme en vuit districtes i es preveu que la majoria acabin abans de l’inici del proper curs acadèmic. El pressupost del Consorci d’Educació de Barcelona per dur a terme les actuacions consta de 23 milions d’euros d’inversió municipal i 17 milions d’euros de la Generalitat de Catalunya.

Grans obres d’ampliació i noves construccions

En sis centres educatius es duran a terme grans obres de rehabilitació i ampliació, que inclouen la reforma de façanes i banys o la reedificació dels mòduls existents. A més, en tres instituts i una escola més es construiran noves edificacions.

Reformes i ampliacions

Nou escoles i tres instituts veuran ampliades les instal·lacions amb equipaments provisionals modulars per l’increment de la demanda de places, tret de l’Escola Anglesola, que ja està ubicada en un centre provisional, on s’efectuaran millores en la distribució interior. D’altra banda, s’efectuaran tasques de pintura, fusteria i reformes de patis i cuines en uns altres 44 centres educatius.

Preinscripció escolar per al curs 2018-2019

Pel que fa a la preinscripció per al curs acadèmic 2018-2019, s’ha fet una ampliació extraordinària de l’oferta de places per millorar l’assignació de les 137 famílies que inicialment no havien pogut optar a una plaça de les que havien sol·licitat. D’aquestes famílies, totes les que havien sol·licitat només plaça pública han estat assignades a centres d’ensenyament públic, i 27, a la concertada.

En conjunt, s’ha assignat el 98,9% de les famílies a algun dels centres d’ensenyament inclosos en la seva sol·licitud de preinscripció.

Pel que fa a les assignacions de l’alumnat amb necessitats educatives especials, les sol·licituds per a infants amb discapacitat física, psíquica i sensorial ha disminuït, mentre que les peticions d’escolars en situació socioeconòmica desfavorida han augmentat.

Aquest increment està vinculat a la inclusió per primera vegada de les famílies beneficiàries del fons social municipal, que s’ha desenvolupat en col·laboració amb els equips d’atenció psicopedagògica (EAP) de cada districte i amb la comissió de garanties d’admissió.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades