Més oferta pública d'ocupació per millorar el servei a la ciutadania

La Comissió de Govern ha aprovat avui 1.911 places d'oferta pública d'ocupació per reforçar els serveis bàsics com l'educació i l'atenció social i seguir amb l'estratègia de reduir l'externalització i la interinitat en els equips municipals. Des de l'inici del mandat, el total de places per oposició puja fins a les 2.421, la qual cosa significa la convocatòria més àmplia que s'ha fet mai a l'Ajuntament.

14/12/2017 16:47 h

Ajuntament de Barcelona

El conjunt de places convocades se centra a reforçar serveis bàsics com l’educació i l’atenció social. Concretament, hi haurà 423 places d’educació primària i secundària, 484 de personal de les escoles bressol i d’escoles de música i 251 places d’equips de serveis socials.

També es reposen 169 places de la Guàrdia Urbana, fonamentalment per cobrir les jubilacions ja produïdes i les previstes per als propers anys, i s’enriqueix l’equip humà municipal amb places de tècnic superior en àmbits de gestió, dret i administració (716), enginyeria i arquitectura (123), salut pública (55) o bombers (100).

El regidor de presidència, Eloi Badia, assegura que aquesta oferta pública “canvia la situació que ens vam trobar en un Ajuntament altament debilitat, amb una interinitat, podríem dir, crònica que dificultava la mateixa política laboral i, d’alguna manera, també els serveis”.

A aquestes places d’oferta pública cal sumar les 23 borses de treball que s’han anat convocant en el mandat actual i que han permès incrementar la plantilla en un miler de persones. Totes dues iniciatives formen part del Pla de recursos humans 2016-2019, que persegueix recuperar la gestió directa dels serveis municipals.

La convocatòria ha estat negociada i acordada amb els sindicats presents a la Mesa General de Negociació. Es preveu que la majoria de les places es convoquin abans del final del mandat i que les primeres convocatòries es facin durant el primer trimestre del 2018.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia