Més oferta pública per reduir la temporalitat

S’aprova un paquet de 1.435 places per a diferents categories i nivells, però s’incideix especialment en les àrees relacionades amb serveis socials, educació i gestió i administració de l’organització, que són les que acumulen més temporalitat, amb l’objectiu de consolidar-ne el personal interí estructural en pròximes convocatòries. S’amplia també l’oferta per accedir a la Guàrdia Urbana.

03/01/2022 13:19 h

Ajuntament de Barcelona

D’una banda, 1.054 places tenen l’objectiu d’estabilitzar gairebé el total dels interinatges estructurals de l’Ajuntament de Barcelona. Les places de consolidació corresponen a personal interí amb contractes anteriors a l’1 de gener de 2018 i s’emparen en la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

D’altra banda, s’inclouen 381 places de taxa ordinària, que es creen per cobrir les baixes i les jubilacions del 2020. Aquestes places es fonamenten en l’LPGE 2021, que permet incrementar en un 20% les places per cobrir les baixes produïdes per personal essencial durant el 2020 i un 30% en el cas de la Guàrdia Urbana.

Per primer cop a la història se superaran el 3.500 agents al cos

Amb les 114 places aprovades per a la Guàrdia Urbana i les desertes que es van cobrir en processos anteriors, el cos municipal de seguretat tindrà un increment total de 150 agents, amb els quals se superaran els 3.500, la xifra més elevada de la història. La nova oferta per a la Guàrdia Urbana inclou mesures per afavorir la incorporació de dones al cos. També preveu integrar-hi la diversitat amb, per exemple, la consideració com a mèrit del coneixement de llengües estrangeres, com ara l’anglès, el xinès, l’àrab o l’urdú.

Així es distribueix l’oferta pública del 2021

Estabilització de l’ocupació temporal de 1.054 places en règim funcionarial:

91 places de gestió d’administració general
171 places d’auxiliar administratiu/va
61 places de subaltern/a (agrupacions professionals)
3 places de TS arquitectura i enginyeria
27 places de TS arquitectura
16 places de TS enginyeria
3 places de TS ciències
4 places de TS d’art i història
12 places de TS arxivística
39 places de TS professor/a d’educació secundària
7 places de TS professor/a d’arts plàstiques i disseny
15 places de TS psicologia
2 places de TS pedagogia
56 places de TS informació
80 places de TS dret
57 places de TS gestió
16 places de TS economia
10 places de TS organització
1 plaça de TS informàtica
15 places de TS tecnologies de la informació i comunicació
11 places de TM tecnologies de la informació i comunicació
30 places de TM arquitectura
24 places de TM enginyeria
52 places de TM treball social
73 places de TM educació social
18 places de mestres
1 plaça de mestre taller d’arts plàstiques i disseny
13 places de professor/a tècnic/a de FP
4 places de TM SPEIS
94 places d’educador/a d’escola bressol
13 places de tècnic/a auxiliar activitats socials
8 places conductor/a
2 places TM sanitat
1 places TM fisioteràpia
12 places TM informàtica
7 places professor/a d’orquestra i banda
4 places tècnic/a auxiliar/especialista d’educació especial

381 places de taxa ordinària

35 places de gestió d’administració general
26 places d’auxiliar administratiu/va
12 places de TM arquitectura
15 places de TM d’educació social
6 places de TM treball social
23 places de TM tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
22 places de mestres
7 places de TS arquitectura
8 places de TS economia
8 places de TS gestió
29 places de TS psicologia
12 places de TS dret
13 places de TS tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
22 places de TS professor/a d’educació secundària
114 places d’agent de la Guàrdia Urbana
4 places d’intendent/a de la Guàrdia Urbana
5 places d’inspector/a de la Guàrdia Urbana
11 places de bomber/a
5 places d’ajudant de serveis auxiliars
2 places de TS salut pública
2 places de tècnic auxiliar d’institucions culturals

Etiquetes associades a la notícia