Més participació ciutadana, una democràcia més forta

12/10/2017 20:42 h

Districte Sant Martí

El conjunt de veïns i veïnes de Barcelona és, des de divendres, un actor més decisiu en el governament de la ciutat.

L’aprovació de les Normes reguladores de participació ciutadana genera espais on la ciutadania pugui promoure, debatre i coproduir les polítiques municipals, i es converteix així en l’eix central dels processos de presa de decisions de l’Ajuntament, per una democràcia més forta.

En paral·lel s’ha posat en marxa
el web barcelona.cat/participaciociutadana
per facilitar informació sobr les activitats
participatives, les jornades i els recursos.

Les noves vies de participació volen impulsar la intervenció de la ciutadania i donar-li mitjans perquè s’expressi. Aquests mitjans s’especifiquen en la promoció d’iniciatives ciutadanes, una eina que, mitjançant la recollida de signatures, facilita que l’Ajuntament dugui a terme una actuació d’interès general i que sigui de la seva competència.

Una vegada assolit el nombre de signatures necessàries, es podran incorporar punts en l’ordre del dia dels consells municipals o de districte, així com impulsar processos participatius i també consultes ciutadanes, entre altres.

La millora dels canals de participació els fa més accessibles, oberts i transparents, i es fomenta l’ús de mitjans presencials i digitals per ampliar el nombre de participants, així com la seva diversitat a fi d’adaptar-se a la pluralitat que caracteritza la ciutat.

Arriben les multiconsultes

Durant el Ple, la regidora de Participació, Gala Pin, ha anunciat que al mes de maig se celebrarà la primera multiconsulta de Barcelona, en la qual les veïnes i els veïns podran votar, de manera presencial o digital, en les consultes proposades per la mateixa ciutadania o el Govern al llarg de l’any. La votació durarà una setmana, es farà anualment i podran participar-hi les persones de més de 16 anys inscrites en el padró municipal.