Més suport per a l'ocupació dels joves

S'aproven dos nous projectes per seguir millorant l’ocupació de joves en risc d’exclusió social i laboral i un tercer per fomentar el talent emprenedor entre els universitaris.

18/10/2017 16:10 h

Redacció

D’una banda, el projecte “Connecta Jove Barcelona”, en col·laboració amb la Fundació Adsis – Fundació Èxit UTE, desplega un servei pilot adreçat a uns quatre-cents joves de la ciutat que pretén evitar que quedin inactius en el trànsit entre el sistema educatiu i la formació professional. Així mateix, es vol donar suport als joves que fa un cert temps que estan allunyats del sistema educatiu i que actualment estan a l’atur.

El projecte “Connecta Jove Barcelona” preveu la realització d’un procés d’orientació professional que té una primera etapa d’atenció individual, una segona etapa formada per accions de tipus grupal i una tercera i última etapa que se centra en la inserció laboral dels joves.

D’altra banda, s’ha assolit un conveni amb la Fundació Privada Joia per emprendre el projecte “Itinere Joves Nou Barris Les Basses”, una iniciativa que busca garantir l’autonomia professional de joves que pateixen algun tipus de trastorn mental, mitjançant un servei personalitzat d’orientació professional i de suport a la recerca de feina.

L’objectiu final és aconseguir la inserció laboral d’aquestes persones i contribuir activament al manteniment del seu lloc de treball mitjançant un seguiment tant de la persona jove com de l’empresa si escau, garantint la coordinació amb la xarxa sanitària.

Impuls a l’emprenedoria

Per acabar, s’ha arribat a un acord amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per promoure l’emprenedoria i el talent dels estudiants mitjançant el projecte “Espai emprèn”.

Aquesta iniciativa està destinada a estudiants i a joves que s’hagin titulat fa menys de dos anys que tinguin una idea de negoci i necessitin un espai on poder tirar-la endavant. Els participants del projecte rebran formació i assessorament durant les primeres etapes de creació de l’empresa.

També es posarà en marxa el nou programa “eTechLab”, un laboratori de projectes tecnològics que doni solucions a problemes de diversos sectors i identifiqui projectes que puguin ser derivats a la incubadora MediaTIC de Barcelona Activa.

Més informació