Endavant la mesura per preservar la convivència i la identitat comercial del Paral·lel

El Plenari municipal ha aprovat el nou Pla d’usos de l’avinguda del Paral·lel. La mesura prioritza les activitats comunitàries i de l’àmbit cultural i regula la implantació d’establiments comercials amb l’objectiu de preservar la convivència del veïnat del Raval, de Sant Antoni i del Poble-sec, evitar la gentrificació i diversificar les activitats econòmiques.

29/03/2019 16:23 h

Ajuntament de Barcelona

L’avinguda del Paral·lel és un espai de referència de l’activitat cultural de la ciutat: amb el nou pla d’usos continuarà sent-ho, però amb més equilibri d’activitats per evitar el monocultiu de la restauració i de l’oci nocturn i reduir-ne la gentrificació.

Per fer-ho possible, la regulació del gran eix connector entre els barris del Raval, Sant Antoni i el Poble-sec impulsarà les activitats comunitàries i culturals que reforcen el teixit veïnal, amb propostes de cinema, teatre, exposicions o museus, sobretot en el pol d’atracció cultural entre els carrers de Viladomat, Margarit i Cabanes.

Regulació dels nous establiments

  • Es prohibeix la implantació de cap establiment en locals contigus a habitatges.
  • Es prohibeixen les sales d’exhibició sexual i material pornogràfic i de prostitució.
  • Es determinen distàncies mínimes de separació respecte a centres docents, institucionals i sanitaris: un mínim de 100 metres de distància d’establiments de jocs d’atzar.
  • S’incrementa l’esponjament comercial: perquè no s’acumulin establiments que perjudiquin la qualitat ambiental de l’espai públic, s’aplica un radi de 150 metres on no poden haver-hi més de cinc restaurants i comerços alimentaris i no més de set locals amb activitats musicals, plats preparats, autoserveis i botigues de conveniència.
  • S’estableix que entre sales d’exhibició o espectacles en recintes coberts hi ha d’haver una distància mínima de 100 metres.
  • S’estableix que entre centres d’activitats musicals, venda de caramels i gelats, exposició i venda o lloguer de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal hi ha d’haver una distància mínima de 200 metres.
  • S’estableix una superfície màxima de 150 metres quadrats per evitar les molèsties en l’entorn d’establiments musicals (excepte sales d’exhibició sexual i locals de prostitució), jocs i atraccions (menys ludoteques) i karaokes.
  • S’estableix que, per a la instal·lació de qualsevol nova activitat musical o de jocs i atraccions (excepte ludoteques) o reformes que impliquin modificar substancialment el local, és obligatori habilitar una doble porta d’accés per tal de millorar el descans veïnal.
  • S’estableix que els centres de gimnàstica, aeròbic o similars només es poden ubicar a la planta baixa de l’edifici, en contacte amb el carrer.

La regulació en establiments culturals

En el pla d’usos s’apliquen condicions diferents per destacar el caràcter de pol d’atracció cultural en relació amb les activitats complementàries que es desenvolupin als establiments de cinema, teatre, audició, concerts, exposicions, museus, clubs socials privats i centres de difusió cultural.

Les activitats complementàries queden excloses del compliment de les condicions genèriques d’emplaçament sempre que siguin bars o bars amb restauració. L’accés del públic no pot ser directe des de la via pública, i s’han de respectar l’horari propi de l’activitat complementària i el de l’activitat principal.

El bar no pot tenir cap element publicitari o identificador visible des de l’exterior de l’establiment, ha d’estar destinat exclusivament als clients i usuaris de l’establiment principal i la superfície no pot superar el 35% de la de tot l’establiment principal i amb un màxim de 200 metres quadrats.

Les activitats musicals d’aquesta zona, a excepció de les discoteques, no han de complir la condició de distància lineal i poden tenir una superfície destinada al públic de 200 metres quadrats en lloc de 150 metres quadrats. Finalment, no s’admeten les activitats esportives, els jocs d’atzar, recreatius i atraccions.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades