Més verd per fer una ciutat més saludable

Augmentar la infraestructura verda urbana, millorar els espais verds ja existents i corresponsabilitzar la ciutadania en l'increment i la millora del verd i la diversitat són algunes de les mesures que l’Ajuntament de Barcelona impulsa per assolir una ciutat més saludable.

15/05/2017 19:21 h

Ajuntament de Barcelona

El Programa d’impuls a la infraestructura verda urbana preveu una sèrie de mesures per aconseguir l’objectiu d’augmentar 1 metre quadrat de verd per habitant de cara a l’any 2030, és a dir, que Barcelona tingui 165 hectàrees més de verd. “El verd és un element fonamental que volem que sigui part estructural de la nostra ciutat, perquè Barcelona sigui més saludable i habitable”, ha dit avui la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.

La infraestructura verda és el conjunt d’espais verds naturals, arbres, horts —públics i privats— amb vegetació natural, agrícola o enjardinada que ofereix beneficis a la ciutadania. El programa estableix un conjunt d’actuacions que es basen en tres línies principals: increment de la infraestructura verda al servei de la salut, millora de la infraestructura verda per obtenir més serveis socioambientals i corresponsabilitat de la ciutadania per incrementar el verd i la biodiversitat.

S’incrementa el ritme de generació de verd urbà fins a finals del mandat (2019) amb 44,4 noves hectàrees entre parcs, places, jardins, interiors d’illa i intervencions en l’espai públic, i es posen en marxa diferents accions per arribar a les 165 hectàrees el 2030. Segons ha explicat avui el comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno, Barcelona té 7 metres quadrats de verd per habitant —si es tenen en compte els espais gestionats des de l’àmbit públic i sense considerar Collserola—, mentre que l’Organització Mundial de la Salut recomana que siguin entre 15 i 20 metres quadrats. “És important distribuir el verd en el territori i aproximar-lo a tota la ciutadania”, ha dit Ximeno.

També s’aposta per naturalitzar els espais verds amb l’objectiu d’augmentar-ne la flora i la fauna i fer-ne un manteniment més ecològic i menys intervencionista, cosa que implica plantar-hi arbres i arbustos, fer-ne les basses més naturals o posar-hi elements per als animals (hotels d’insectes i nius d’ocells o de ratpenats, per exemple).

Igualment, es pretén que la ciutadania s’impliqui en l’increment i la millora de la infraestructura verda creant i mantenint horts i jardins comunitaris, plantant i mantenint els escocells, instal·lant caixes niu i hotels d’insectes, etc. És a dir, s’aspira a la gestió col·laborativa dels espais verds i que no sigui només l’Administració l’encarregada d’ocupar-se’n.

Com a mesura específica, també es posa en marxa un concurs de cobertes verdes per a subvencions de fins a un 75% del cost de la coberta i 100.000 euros per executar deu cobertes verdes, prioritàriament en edificis d’habitatges o en altres que tinguin un impacte paisatgístic fort. El concurs s’obrirà un cop se n’hagin aprovat les bases, cap a finals del mes de juny. “La ciutat té molts espais potencials per tenir-hi aquest verd, i cal potenciar-los”, ha reconegut el regidor d’Arquitectura, Paisatge i Patrimoni, Daniel Mòdol.

Més informació

Notícies relacionades