Mesures per agilitzar el trànsit a les rondes

03/04/2014 14:53 h

Meritxell Doncel

L’Ajuntament ha instal·lat tretze barreres automàtiques més a la ronda Litoral per tancar l’accés davant d’un incident i garantir la fluïdesa del trànsit, una mesura que s’estendrà a la ronda de Dalt. També hi incorporarà senyalització lluminosa per demanar que els conductors facilitin la incorporació de vehicles davant d’una retenció a la rampa d’accés.

Vídeo ‘Barreres rondes’

Millorar la fluïdesa del trànsit a les rondes barcelonines és l’objectiu del conjunt de mesures que està aplicant l’Ajuntament des de l’any 2012.

La més destacada és la instal·lació de barreres automàtiques per garantir que, davant d’una incidència o un accident a les rondes, l’accés es pugui tallar ràpidament i, d’aquesta manera, garantir una circulació fluïda dins d’aquestes vies ràpides.

El projecte es va iniciar ja l’any 2007 amb la instal·lació de tres barreres a la ronda Litoral però, en aquest mandat, s’ha donat un impuls a la mesura i se n’han instal·lat tretze més (quatre el 2012 i nou el 2013). La idea és anar-les estenent també a la ronda de Dalt, ja què se n’ha demostrat l’èxit.

"Tancar-ne ràpidament l’accés es pot fer també amb una patrulla de la Guàrdia Urbana, però es trigarà molt més que si es fa des del Centre de Mobilitat de manera automàtica", explica el director de Serveis de Mobilitat, Adrià Gomila.

El sistema permet activar automàticament l’obertura o el tancament de les barreres a les entrades o sortides de les rondes. Aquesta activació es fa des del Centre de Control de Trànsit, un cop avaluada la situació de col·lapse. D’aquesta manera, s’evita que més vehicles puguin entrar a aquesta via ràpida i hi quedin aturats, sense possibilitat d’escollir un vial alternatiu.

A més, paral·lelament es modifica la regulació semafòrica de l’entorn per garantir la fluïdesa viària en superfície.

Durant l’any 2013, en total es van dur a terme 33 operacions de tancament automàtic de barreres sobre diferents accessos per incidències o per obres.

Sensors per reconduir les situacions de congestió

Per millorar l’agilitat del trànsit a les rondes, també s’hi han incorporat 38 sensors Bluetooth que permeten detectar els vehicles que portin a l’interior aquests dispositius encesos i mesurar quan triguen a recórrer el trajecte per activar, si cal, mesures de correcció del trànsit.

Els sensors no permeten la identificació dels vehicles, ja que aquesta iniciativa està pensada només per conèixer l’estat del trànsit.

I els propers mesos s’incorporarà una senyalització lluminosa a vuit entrades de la ronda Litoral, que s’activarà quan els sensors detectin una retenció a la rampa d’accés, perquè els conductors canviïn de carril i facilitin la incorporació dels vehicles procedents d’aquesta rampa.

El senyal només s’activarà en cas que aquesta situació coincideixi amb un moment de fluïdesa a la calçada central, de manera que l’operació no resulti complicada.

Aquests sistemes de gestió del trànsit a les rondes responen a l’objectiu marcat pel govern municipal de seguir avançant cap a un concepte de ciutat intel·ligent.

Més informació:

Nota de premsa

Mobilitat i transports