Mesures per frenar l’obertura de locals de joc i apostes a la ciutat

A les ciutats el joc patològic i les apostes suposen un problema creixent, i afecten sobretot col·lectius vulnerables. Per tal de posar fre a aquest augment, el Plenari del Consell Municipal ha aprovat el pla d’usos que ha de regular la presència de locals de jocs d’atzar a la ciutat, una normativa pionera a la ciutat

17/12/2020 16:06 h

Ajuntament de Barcelona

L’any 2019 es va suspendre a la ciutat l’obertura de nous establiments de jocs d’atzar, salons de jocs, bingos i casinos per tal de treballar la normativa que ara s’aprova, que fixa les condicions que ha de complir qualsevol persona interessada a obrir un nou local d’aquest tipus.

Per poder obrir, els locals de joc i apostes o similars hauran de mantenir-se lluny dels equipaments d’usos protegits. Així, la normativa estableix que hauran de tenir una distància mínima de 800 metres respecte a qualsevol centre educatiu i de 450 metres respecte a altres equipaments com ara biblioteques, centres de serveis socials, centres cívics, casals de joves i de barri, centres del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o centres de salut.

Protegir la ciutadania davant d’un problema creixent

Aquests criteris responen a la necessitat de protegir els col·lectius més vulnerables respecte al desenvolupament d’un possible joc problemàtic o patològic. Entre aquests col·lectius s’hi troben les persones menors d’edat i joves de fins a 21 anys, les persones amb problemes de salut mental o addiccions i les que tenen més risc de pobresa o d’exclusió social.

I és que a l’Estat el problema del joc patològic va en augment. Les dades de l’enquesta EDADES (Enquesta Domiciliària sobre Alcohol i Drogues a Espanya), a càrrec del Ministeri de Sanitat, mostren que en el darrer any el 6,7% de la població d’entre 15 i 64 anys va jugar diners en línia i un 63,6% ho va fer de manera presencial. En tot l’Estat es considera que 670.000 persones han arribat a desenvolupar un possible joc problemàtic o un trastorn del joc.

Si parem atenció a la franja de persones joves, d’entre 14 i 18 anys, l’enquesta EDADES indica que el 14,6% de la població ha jugat en línia i que un 37,2% ho ha fet de manera presencial en l’últim any.

Un pla contra el joc patològic

L’octubre del 2019 es va posar en marxa el Pla de prevenció del joc patològic, que incorpora mesures que posen el focus en la prevenció de la salut, com ara la limitació de la publicitat en espais propis municipals, projectes de prevenció a les escoles i projectes específics sobre l’addicció a les pantalles del Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependència (CAS) d’Horta.

En l’actualitat, a Barcelona hi ha 51 establiments d’aquest tipus: 35 salons de joc, 15 bingos i 1 casino. En l’últim any s’ha reduït en dos el nombre de bingos.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades