Gràcies per aparcar la moto a la calçada

Amb l'objectiu que els vianants comptin amb el màxim espai lliure d’obstacles per tal de desplaçar-se amb seguretat, l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana de Barcelona intensifiquen l'actuació per alliberar les voreres de motos i ciclomotors. Aquest novembre s'actua específicament a la zona delimitada pels carrers de Sants, Creu Coberta, Mir Geribert, carretera de la Bordeta, Gavà i Olzinelles.

17/11/2021 11:04 h

Ajuntament de Barcelona

Prenent com a base la campanya “Barcelona, ciutat de vianants” que s’ha dut a terme en els darrers anys, l’Ajuntament de Barcelona torna a programar una actuació intensiva amb l’objectiu que motos i ciclomotors aparquin a les places habilitades per a aquest fi, a la calçada i als aparcaments subterranis.

Aquests dies, la Guàrdia Urbana actua especialment als petits carrers de Sants, Hostafrancs i la Bordeta compresos entre els eixos de Sants-Creu Coberta i Gavà-Bordeta. Fins al 21 de novembre, deixen avisos a motos i ciclomotors mal aparcats. Del  22 al 28 de novembre, se sancionarà aquells que no hagin estat retirats de les voreres. Posteriorment, vigilants de B:SM efectuaran controls periòdics per evitar que es torni a aparcar en aquests espais.

Avís a motoristes

Les voreres són per a vianants. Sempre que puguis, aparca la moto o el ciclomotor a les places habilitades. Potser no trobes aparcament a la primera, però no et desesperis. Hi ha estacionament a la calçada, però també als aparcaments subterranis, amb preus especials i flexibles. En cas que no quedin places disponibles, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi ni reserva de càrrega i descàrrega, estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, parades de transport públic o zona d’estacionament prohibit (sortides
d’emergència, accessos a centres mèdics, etc.), es pot aparcar a la vorera en els casos i amb les condicions següents:

 • Voreres entre 3 i 6 m d’ample, s’hi pot aparcar
  • en paral·lel a la vorada, deixant 0,5 metres de distància amb la calçada,
  • entre els escocells si n’hi ha, sense sobrepassar-los
  • ni entorpir el pas de sortides de pàrquings, accés a papereres, contenidors…
  • sempre que quedin 3 metres lliures de pas per a vianants
  • a un mínim de 2 m dels passos de vianants i les parades d’autobús
  • sempre que hi hagi 3 m lliures de pas per als vianants.
 • Voreres de més de 6 m d’ample, s’hi pot aparcar
  • en semibateria, sempre que quedin més de 3 m lliures de pas per a vianants.

Està prohibit:

 • Aparcar en voreres de menys de 3 m d’amplada. Cal tenir en compte que, a les voreres de carrers de plataforma única, si no fan més de 3 m d’ample, tampoc no s’hi pot aparcar.
 • Accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto en marxa. L’accés s’ha de fer amb el motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es pot utilitzar la força del motor per salvar els desnivells de la vorera, sense accedir-hi pels passos de vianants.
 • Envair, circular, parar o estacionar als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva d’estacionament de bicicletes.
 • Circular pel carril bus.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades