Mou-te per la Insuficiència cardíaca

L’ Ajuntament de Barcelona se suma a la iniciativa Mou-te per la Insuficència Cardíaca (IC), amb l’objectiu de garantitzar una assistència de qualitat, efectiva i eficient.

08/05/2018 13:49 h

barcelona.cat

Dins del marc de la setmana de commemoració de la Insuficiència Cardíaca (IC), ha tingut lloc la “Jornada de formació. Mou-te per la IC” a l’Auditori Esteve de la Fundació Clínic.

L’objectiu d’aquesta jornada es crear consciència respecte la IC entre organismes públics, pacients amb IC i els seus familiars i compta amb el recolzament de la Secció d’IC de la Sociedad Española de Cardiología, amb la coordinació de Corazón Sin Fronteras i Cardioalianza. Col·laboren l’Institut Clínic Cardiovascular, la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya i Novartis Farmacèutica.

La insuficiència cardíaca és una greu malaltia que es produeix quan el cor és incapaç de bombejar la sang que necessita el nostre cos per funcionar correctament. Es tracta d’una patologia cardíaca que impacta directament sobre la qualitat de vida del pacient, reduint la seva capacitat per treballar i limitant les activitats de la vida diària, de manera que exerceix una alta càrrega biopsicosocial sobre les persones que la pateixen.

En un dia com avui, l’Ajuntament de Barcelona es suma a aquesta iniciativa promoguda pels propis pacients i familiars, per poder així treballar de la mà i de forma col·lectiva amb tots els agents implicats, amb l’ objectiu de garantir una assistència de qualitat, efectiva i eficient.

Això, tal com proposen els mateixos pacients, només serà possible mitjançant la implantació de mesures com un abordatge multidisciplinari que permeti un precoç diagnòstic de la IC, un augment de les campanyes de conscienciació general sobre els símptomes de la IC i també d’educació als propis pacients sobre bons hàbits de vida i control dels factors de risc cardiovascular. El coneixement de la malaltia per part dels propis pacients és clau per afavorir mesures que fomentin el autocura i evitar la progressió de la IC; una malaltia crònica que comporta associat un empitjorament de la salut emocional del pacient.