Nou fons de crèdit municipal per finançar projectes i empreses de l’ESS

L’Ajuntament de Barcelona ha signat dos convenis de col·laboració amb Coop57 i Fiare Banca Etica per facilitar el finançament de nous projectes i empreses d’Economia Social i Solidària amb impacte a la ciutat de Barcelona. Gràcies a aquest nou marc de col·laboració, les entitats han pogut crear un fons de crèdit municipal que permet garantir l’accés a finançament a empreses, projectes o entitats de l’ESS.

25/01/2018 11:52 h

Economia Social Solidaria

L’acord es materialitza amb l’obertura, per part de cada entitat, d’una línia específica de préstecs, per valor d’1 milió d’euros, per finançar iniciatives de l’Economia Social i Solidària. També, s’han creat uns fons econòmics per compartir i cobrir els casos de més risc amb l’Ajuntament. Aquests nous fons mancomunats rebran una aportació a parts iguals: l’Ajuntament i les dues entitats de finances ètiques que subscriuen aquest acord aportaran 100.000 euros cadascuna.

 

Les finances ètiques i l’ESS

Cal tenir present que la manca de finançament esdevé, molts cops, un coll d’ampolla per desenvolupar projectes viables per part de les entitats de l’ESS. És per aquest motiu que es fa necessari facilitar-los l’accés a fonts de finançament externes mitjançant un treball conjunt amb les entitats de finances ètiques, que són, de manera natural, les principals canalitzadores de recursos financers cap a les iniciatives d’ESS. Les línies de crèdit i els fons nous compleixen aquesta funció.

D’altres mesures de suport financer endegades han estat el finançament col·lectiu a través del Matchfunding amb la Fundació Goteo per fer créixer projectes socials o la posada en marxa, per part del consistori, d’un paquet de subvencions per valor de 4 milions d’euros adreçat a entitats de l’ESS i a impulsar projectes socioeconòmics als barris.

 

Primers fruits de la col·laboració amb Coop57

Durant el 2017, Coop57 ja va posar en marxa aquesta línia de finançament específica per valor d’1 milió d’euros destinada a finançar projectes de l’ESS, i els primers recomptes han estat molt positius.

Fins al 31 d’octubre del 2017 s’han concedit 11 préstecs, per un import total de 687.500 €. Un total de 9 préstecs han estat per a cooperatives de treball associat, i 2 per a associacions. Tots ells s’han concedit a entitats de nova creació, que han generat conjuntament 75 llocs de treball. Entre els projectes i entitats finançades trobem Art & Coop, l’escola Nou Patufet, el Gimnàs Sant Pau, la Raposa del Poble-sec i la xarxa de DDiPAS.

Cal destacar també que cap dels préstecs concedits ha generat morositat. Tampoc no hi ha hagut cap quota mensual desatesa ni s’ha donat cap dels supòsits previstos per imputar morositat en les pòlisses de crèdit.

 

Nou acord amb la Fundació Fiare i Fiare Banca Etica

A principis d’aquest 2018 s’ha subscrit el conveni de col•laboració a tres bandes amb la Fundació Fiare i Fiare Banca Etica per l’obertura d’aquesta línia de finançament específic per a empreses i entitats de l’ESS, així com també per a la creació del fons econòmic.

L’avaluació dels projectes es durà a terme seguint el sistema d’avaluació financera basada en la capacitat de restitució del crèdit, i una avaluació socioambiental basada en l’impacte del projecte, garantint que sigui d’interès general per a la ciutat de Barcelona.

 

L’impuls de l’ESS a Barcelona

L’acord amb les principals entitats de finances ètiques i les caixes cooperatives que operen a la ciutat per facilitar l’accés al crèdit de les entitats de l’ESS és un dels objectius estratègics recollits en el Pla d’impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019, que té com a objectiu global reforçar i promoure iniciatives que treballen amb criteris socials en el marc d’una aposta per transformar la ciutat, a través de l’economia, cap a la justícia social.

Més informació