Nou pla de seguretat viària per reduir en un 20% les víctimes d’accidents de trànsit

Des de l’any 2011 el nombre d’accidents de trànsit amb víctimes mortals o ferits greus ha augmentat. De mitjana, cada any una vintena de persones moren en accidents de trànsit, la majoria són casos d’atropellament de vianants i motoristes. El Pla local de seguretat viària 2019-2022 té l’objectiu de reduir l’accidentalitat a la ciutat i protegir els col·lectius més vulnerables a la calçada i les vies urbanes.

18/11/2019 16:28 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest any s’han produït 7.772 accidents de trànsit amb ferits i 19 persones han mort en accidents, la majoria són casos d’atropellament de vianants (6) i motoristes (11). L’índex d’accidentalitat per capita a Barcelona és de 5,7 accidents per cada mil habitants.

El Pla local de seguretat viària 2019-2022 és l’instrument principal de l’Ajuntament de Barcelona per enfortir la seguretat viària, reduir l’accidentalitat i planificar la mobilitat a la ciutat, juntament amb el Pla de mobilitat urbana.

L’objectiu és que el 2022 el nombre de víctimes mortals en accidents trànsit s’hagi reduït en un 20% i el de persones ferides greus hagi disminuït en un 16%. Es treballarà de manera prioritària per resoldre els problemes o les casuístiques més freqüents en els accidents de trànsit.

El nou pla s’adapta a les noves formes de mobilitat —patinets elèctrics, motos multiusuari, bicicletes— amb mesures concretes per reduir l’accidentalitat de motoristes, ciclistes i vianants, els col·lectius més vulnerables, i també per fomentar la prevenció i la sensibilització de la ciutadania.

Un total de 95 mesures i 4 eixos principals

Educació viària

Sessions divulgatives i formatives dirigides a centres educatius i de l’àmbit laboral i a persones grans per fomentar la prevenció i la reducció dels accidents de trànsit.

Tecnologia i urbanisme

Implementació de mesures tècniques a les vies urbanes i als vehicles per millorar la seguretat viària, protegir els vianants, els ciclistes i els motoristes i reduir les distraccions durant la conducció.

Control i vigilància

Ampliació i increment de les campanyes de control d’alcoholèmia i drogues, de velocitat i d’infraccions de circulació. Per millorar la vigilància del compliment de la normativa, s’instal·laran radars en els trams i punts on es concentren més accidents de trànsit.

Assistència a les víctimes dels accidents de trànsit

Reforç de les actuacions de suport i ampliació del servei d’informació, mediació o documentació per a les víctimes de trànsit i les seves famílies.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades