Nou reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

El conjunt de veïns i veïnes de Barcelona és, des de principis de novembre, un actor més decisiu en el governament de la ciutat. L’aprovació de les Normes reguladores de participació ciutadana genera espais on la ciutadania pugui promoure, debatre i coproduir les polítiques municipals, i es converteix així en l’eix central dels processos de presa de decisions de l’Ajuntament, per una democràcia més forta.

Les noves vies de participació volen impulsar la intervenció de la ciutadania i donar-li mitjans perquè s’expressi. Aquests mitjans s’especifiquen en la promoció d’iniciatives ciutadanes, una eina que, mitjançant la recollida de signatures, facilita que l’Ajuntament dugui a terme una actuació d’interès general i que sigui de la seva competència. Una vegada assolit el nombre de signatures necessàries, es podran incorporar punts a tractar en l’ordre del dia dels consells municipals o de districte, així com impulsar processos participatius o consultes ciutadanes, entre altres.

La millora dels canals de participació els fa més accessibles, oberts i transparents, i es fomenta l’ús de mitjans presencials i digitals per ampliar el nombre de participants, així com la seva diversitat a fi d’adaptar-se a la pluralitat que caracteritza la ciutat. Amb l’aprovació del Reglament de participació s’ha estrenat el web barcelona.cat/participaciociutadana, per facilitar informació, difondre les activitats participatives de la ciutat, les jornades i els recursos, entre altres.