Nous acords de finançament a llarg termini per valor de 66 M€

Es formalitzen tres operacions de finançament de l’exercici 2020 per un valor global de 66 M€. Són les més ben valorades, de les 24 ofertes rebudes de sis entitats financeres, seguint criteris com el preu de les operacions, el període de disposició ofert, fórmules de sostenibilitat vinculades al finançament i millores socials presentades.

04/01/2021 12:45 h

Ajuntament de Barcelona

Els tres préstecs s’han formalitzat amb Kutxabank, per un import de 35 M€ i venciment a deu anys, un altre amb Bankia, de 25 M€ i venciment a vuit anys i que incorpora una fórmula de sostenibilitat en què l’entitat financera es compromet a bonificar el cost financer del préstec si es compleixen determinats objectius de sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona, i un tercer amb Caixa d’Enginyers, de 6 M€ i venciment a vuit anys.

Aquestes operacions busquen diversificar les vies de finançament més enllà dels préstecs amb la banca tradicional, que suposa el 34,2% de les fonts de finançament del consistori. La banca pública ofereix el 57,1% del finançament municipal, la banca ètica i cooperativa, el 4,3%, i el bo verd i sostenible, el 4,4% restant.

Amb la formalització d’aquestes noves operacions financeres, que se sumen als 50 M€ disposats del préstec amb el Banc del Consell d’Europa i als 45 M€ disposats del préstec amb el Banc Europeu d’Inversions, l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2020, després d’atendre els 81,4 M€ d’amortitzacions de l’exercici, se situa en 799,7 M€.

Etiquetes associades a la notícia