Nova normativa sobre la circulació dels vehicles de mobilitat personal

Des del 2 de gener està en vigor la normativa estatal que prohibeix que les rodes elèctriques o ‘segways’ circulin per les voreres o per zones de vianants. Una prohibició que ja s’aplicava a Barcelona des del 2017 i que ara es veu reforçada amb el reial decret aprovat pel Consell de Ministres, que, a més, amplia les regulacions per a aquest tipus de vehicles. Per garantir-ne el compliment i, alhora, millorar la seguretat viària, la Guàrdia Urbana reforça el dispositiu de control dels vehicles de mobilitat personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes.

13/01/2021 14:36 h

Ajuntament de Barcelona

Per on poden circular els vehicles de mobilitat personal amb la nova normativa estatal?

La normativa estatal estableix que els vehicles de mobilitat personal no poden superar, en cap cas, els 25 km/h, i els àmbits en què poden circular són els següents:

  • Carrers de plataforma única.
  • Carrils bici a la vorera, a un màxim de 10 km/h.
  • Carrils bici a la calçada, a un màxim de 25 km/h, amb l’obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.
  • Calçada dels carrers 30, a un màxim de 25 km/h.
  • Parcs, a un màxim de 10 km/h i respectant la prioritat dels vianants.

Per on no poden circular els vehicles de mobilitat personal?

  • Per voreres ni altres zones de vianants.
  • Per travessies, túnels urbans, vies interurbanes, autopistes ni autovies que passen per dins de la ciutat.

Dispositiu de la Guàrdia Urbana

Per informar de la nova regulació, controlar-ne el compliment i reduir els sinistres amb VMP implicats, la Guàrdia Urbana reforça des d’aquest dilluns 18 de gener el dispositiu específic en diferents punts de la ciutat. Els agents controlaran les obligacions de les persones usuàries de VMP, de bicicletes i d’altres vehicles de motor per a una circulació correcta. L’actuació operativa de la Guàrdia Urbana es complementa amb amb accions informatives a través els panells informatius de la xarxa viària.

El 2020 el cos policial va posar 8.492 denúncies a persones usuàries de VMP per incomplir l’ordenança municipal que regula la circulació d’aquests vehicles, un 29,7% més que el 2019. Paral·lelament, des del mes de desembre, la policia local té actiu un dispositiu per sancionar i retirar de la via pública els VMP d’ús compartit que operen a Barcelona sense llicència.