Nova plataforma electrònica intermunicipal de contractació pública

La implantació d’una plataforma electrònica per a la contractació pública ha de permetre fer-ne una gestió més eficaç, àgil, rigorosa i, alhora, més transparent, i contribuir a reduir la contractació directa. S’inicia el procés de licitació d’un sistema electrònic integral de contractació pública que es farà conjuntament amb altres ajuntaments catalans. A més, s’estrena un web que recull tota la informació relativa a aquest procés, dirigit tant a les empreses licitadores com a la ciutadania en general.

22/04/2018 10:39 h

Ajuntament de Barcelona

La licitació d’aquesta eina es farà conjuntament amb els consistoris de Girona, Gavà, Granollers, Terrassa, Mataró i Premià de Mar i distingirà tres lots:

  • Un expedient electrònic de contractació per tramitar totes les actuacions administratives.
  • Una plataforma de licitació electrònica per procedir a totes les actuacions de publicació d’anuncis, recepció d’ofertes electròniques encriptades, reunions d’òrgans de valoració d’ofertes i adjudicació.
  • Una oficina tècnica de suport a la implantació en tota l’organització municipal per fer factible la gestió del canvi.

El nou sistema s’emmarca en l’aposta per una contractació pública sostenible que contribueixi a la millora general de les condicions laborals i mediambientals i a dinamitzar el teixit de petites i mitjanes empreses locals.

La plataforma electrònica de contractació reduirà la burocràcia i millorarà la transparència en els processos de compra de productes i serveis de l’ens municipal. També contribuirà a reduir el pes del factor preu en les licitacions i a exigir el compliment d’uns criteris de responsabilitat social, ambiental i d’innovació mínims per a les empreses que hi optin.

Anualment, es fan uns 50.000 contractes que representen un volum econòmic aproximat d’uns 1.100 milions d’euros.

Nou web de contractació pública

El nou web de contractació pública és una eina de consulta pensada tant per a les empreses licitadores com per a la ciutadania en general. S’hi pot trobar tota la informació jurídica, tècnica, d’actualitat, vinculada a la contractació pública municipal sostenible, a més dels perfils dels diferents contractants, les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels diferents ens.

 

Etiquetes associades a la notícia