Adquisició de serveis de sistemes informàtics per realitzar contractació pública electrònica

06/07/2018 11:00 h

Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona està licitant l’adquisició de les eines per comptar amb un Sistema Integral de Contractació Electrònica (SICE) amb cofinançament previst amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER). La licitació s’estructura en tres lots:

  • Un expedient electrònic de contractació per tramitar totes les actuacions administratives en tot el cicle contractual.
  • Una plataforma de licitació electrònica per procedir a totes les actuacions de publicació d’anuncis, recepció i valoració d’ofertes electròniques encriptades i adjudicació.
  • Una oficina tècnica de suport a la implantació en tota l’organització municipal per fer factible la gestió del canvi.

La implantació d’una plataforma electrònica per a la contractació pública ha de permetre fer-ne una gestió més eficaç, àgil, rigorosa i, alhora, més transparent, i contribuir a reduir la contractació directa.

La licitació d’aquesta eina es fa conjuntament amb els consistoris de Girona, Gavà, Granollers, Terrassa, Mataró i Premià de Mar.

La disposició del SICE agilitzarà els tràmits i els processos, facilitarà la concurrència especialment de les PIMES i millorarà la  transparència en els processos de compra de productes i serveis de l’ens municipal. S’incorporaran eines informàtiques de seguiment i verificació del compliment de les condicions i criteris de responsabilitat social, ambiental i d’innovació  de les empreses licitadores i contractistes.