Nova taxa per millorar la recollida selectiva

Cada any a Barcelona es generen al voltant de 800.000 tones de residus, uns 493 quilos per habitant. El 60% dels residus es recullen del contenidor de rebuig i acaben en un abocador o una planta incineradora. Només el 37,7% es diposita als contenidors de la fracció orgànica, de plàstic, de vidre o de paper i cartró. D’acord amb la normativa europea, el 2020 la recollida selectiva haurà de ser superior al 50%. Per fomentar aquest salt i incrementar la separació dels residus, les ordenances fiscals inclouran una nova taxa mensual per a la recollida de residus.

09/12/2019 18:14 h

Ajuntament de Barcelona

La nova taxa per a la recollida de residus generats en domicilis particulars entrarà en vigor a mitjan 2020 i es computarà al rebut del subministrament de l’aigua, com es fa actualment amb la taxa per al tractament de residus. En la majoria dels casos les tarifes de la taxa oscil·laran entre 2,25 i 4,25 euros mensuals i es fixaran segons el tram de consum d’aigua de cada habitatge.

La taxa compleix el compromís de l’Acord metropolità pel residu zero per incorporar sistemes de pagament per l’ús del servei de recollida. Abans del 2025 aquesta taxa es transformarà progressivament, primer en l’àmbit dels districtes i després dels barris, en un sistema individualitzat de pagament, en què la quota que haurà de pagar cada llar variarà segons els residus que generi. Aquest sistema individual de pagament segons la generació de residus premiarà els veïns i veïnes que més reciclin i penalitzarà els que no ho facin. Es començarà a aplicar amb la nova contracta de neteja, pendent d’adjudicació, i la implantació de contenidors intel·ligents.

La recaptació de la taxa, un total de 20 milions d’euros el 2020 i 41 milions d’euros a partir del 2021, servirà per finançar una part de la nova contracta de neteja, que s’aplicarà el 2020, i per complir la directiva europea que obliga els municipis a millorar la gestió dels residus i incrementar progressivament la recollida selectiva. La normativa comunitària estableix que el 2020 la recollida selectiva ha de ser del 50% i s’ha d’incrementar un 5% cada cinc anys fins a arribar a un 65% el 2035.

Separar els residus en fraccions, l’opció més econòmica i sostenible

Actualment la recollida selectiva a Barcelona es manté des de fa uns quants anys entre el 35 i 37%, la resta es diposita als contenidors de rebuig, la fracció més costosa de tractar, que no es recicla i que acaba en plantes incineradores. La recollida i el tractament d’una tona de rebuig costa 206 euros, mentre que la fracció orgànica té un cost un 40% inferior, 124 euros.

Pel que fa a la recollida selectiva, es calcula que si a Barcelona fos del 60%, el preu del tractament i la gestió dels residus seria d’uns 163 euros per llar l’any, gairebé 30 euros menys que actualment, 191 euros per llar l’any.

Exempcions i bonificacions de la taxa per a la recollida de residus 

L’ordenança fiscal de l’Ajuntament de Barcelona que regula la taxa de la recollida de residus generats en domicilis particulars preveu exempcions en 12.500 llars en risc de pobresa energètica, en compliment de la Llei 24/2015. També preveu bonificacions en els casos següents:

  • Reducció d’un 5% als habitatges que tinguin reconeguda una facturació especial del servei de subministrament d’aigua, com en el cas de les famílies nombroses.
  • Reducció del 5% de la quota de la taxa per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%.
  • Reducció de fins a un màxim del 14% de la quota de la taxa per a les persones usuàries dels punts verds, fixos i mòbils, de Barcelona.

Calendari d’aplicació de la taxa per a la recollida de residus

  • Desembre del 2019: aprovació inicial a la Comissió d’Economia i Hisenda i al Ple municipal.
  • Gener del 2020: exposició pública i període d’al·legacions.
  • Febrer del 2020: aprovació final al Ple municipal.
  • Maig del 2020: entrada en vigor de la taxa mensual al rebut del subministrament d’aigua.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades