Noves escales mecàniques al barri de la Teixonera

Amb una inversió de 2,6 milions d’euros, s’instal·laran al carrer de la Mare de Déu dels Àngels i a les escales dels Canadencs. L’actuació s’emmarca en el Pla de barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, i té l’objectiu de donar suport a la salut i a la gent gran.

10/12/2017 12:07 h

Ajuntament de Barcelona

En aquests dos barris viuen 4.403 persones grans, un 34% de les quals tenen 80 anys o més. Amb aquestes actuacions es pretén millorar la mobilitat i l’accessibilitat de la zona i facilitar els desplaçaments d’aquest col·lectiu. La instal·lació d’escales mecàniques en aquests dos espais segueix la línia de les intervencions executades al barri amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat dels vianants i l’eficiència energètica.

El primer projecte preveu actuar en una zona de 540 metres quadrats i instal·lar unes escales mecàniques al carrer de la Mare de Deu dels Àngels, entre els carrers de Sant Dalmir i de Fastenrath. Paral·lelament a aquesta intervenció, també es milloraran les xarxes de serveis, l’enllumenat i els elements urbans de la zona per adequar-los als requeriments actuals. Les escales mecàniques seran de doble sentit i tindran un horari de funcionament regulat. Està previst que les obres comencin l’abril del 2018 i acabin el novembre del mateix any.

Pel que fa a la segona intervenció, s’actuarà sobre un total de 740,44 metres quadrats. S’implantaran unes escales mecàniques a les escales dels Canadencs, on se salvarà el desnivell de 14,50 metres que hi ha entre els carrers de Samaniego i d’Arenys. Amb aquesta intervenció també es reordenaran les escales actuals, les zones verdes i els espais d’estada, i es renovaran les xarxes de serveis existents. Les obres començaran l’abril del 2018 i acabaran el novembre del mateix any.