Noves llicències comercials i de restauració a la travessera de Dalt

A l’àmbit de la travessera de Dalt s’hi podran obrir nous establiments comercials i de restauració, preservant la qualitat ambiental i en equilibri amb la qualitat de vida del veïnat. Ho permetrà la nova modificació del Pla d’usos de Gràcia, aprovada inicialment per la Comissió de Govern.

23/02/2021 14:14 h

Ajuntament de Barcelona

Amb aquesta modificació, es podran concedir noves llicències de restauració, de botigues de plats preparats, de comerç alimentari amb degustació i d’activitats musicals, sempre que es compleixin els criteris generals de la zona que marca el Pla d’usos vigent, que estableix una superfície útil màxima de 150 metres quadrats i distàncies mínimes entre locals de 200 metres. Alhora, no s’admetran les llicències vinculades a locals d’exhibició sexual o les de règim especial.

Cinc anys després de l’aprovació del Pla d’usos, vigent des del 2016, i gairebé quatre anys després d’acabar la reforma de la travessera de Dalt, s’hi havia observat una dinamització comercial baixa i es reclamaven més mesures per reactivar l’economia de la zona.

Aquest canvi afecta únicament l’àmbit de la travessera de Dalt, i es mantenen els usos establerts en el pla del 2016 a la resta del districte i la protecció específica de la zona del centre de la Vila de Gràcia, que és la que té més saturació d’activitats del districte.

La modificació actual, després del període d’al·legacions, s’haurà de debatre i aprovar al Ple municipal.