Noves mesures relacionades amb la mobilitat de la ciutadania

L’Ajuntament de Barcelona anul·la el servei de Bicing, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries. El servei de metro i autobús de TMB s’adapta a la demanda actual de passatge, que s’ha reduït entre el 75 i el 80%, i a les modificacions de comportament en els desplaçaments dels usuaris, i reforça el servei a les hores punta.

16/03/2020 14:35 h

Ecologia Urbana

L’Ajuntament de Barcelona, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb l’objectiu compartit de contenir la propagació de la Covid-19 i garantir els serveis essencials, ha posat en marxa una sèrie de mesures relacionades amb la mobilitat ciutadana. A més, es continua demanant a la ciutadania que es quedi a casa i es desplaci només si és imprescindible.

S’ha suspès el servei de Bicing

D’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries, i en plena coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit suspendre l’activitat del servei del Bicing.

En conseqüència, a partir de les 14.00 hores d’avui, dilluns 16 de març, les persones usuàries ja no podran agafar bicicletes. Entre les 14.00 i les 15.00 hores les persones usuàries hauran de retornar les bicicletes a les estacions i a partir de les 15.00 hores el servei quedarà totalment suspès.

Aquesta mesura estarà subjecta a les indicacions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries.

Arran de la suspensió del Bicing s’ha determinat que es perllongarà l’abonament de les persones usuàries el mateix temps que duri la suspensió com a prevenció pel contagi de la Covid-19.

Reforç del transport públic a les hores punta malgrat la baixada del passatge

El metro i els autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) estan experimentant una baixada de passatge d’entre el 75 i el 80%.

No obstant això, aquest matí s’ha produït un fenomen inesperat al metro: s’ha desplaçat el comportament de la demanda i l’hora punta s’ha avançat una hora respecte al que és habitual. Com a conseqüència d’això s’han produït situacions de concentració de persones entre les 6.00 i les 7.00 hores, sobretot, a les línies 1 i 5.

Atesa aquesta demanda, més elevada del que s’havia previst, TMB incrementarà demà tota l’oferta possible a les línies de més afluència, l’L1 i l’L5, en aquesta franja horària i estudia la possibilitat de controlar l’accés a algunes estacions si es produeixen aglomeracions en moments puntuals.

TMB ofereix avui la màxima oferta possible amb el personal disponible. En aquest sentit, el servei oscil·la entre un 65 i un 75% del que seria l’oferta habitual en un dia feiner i es modula segons les franges horàries i les línies de més demanda.

L’operador de metro i busos de Barcelona avalua de manera contínua l’evolució del comportament del passatge per adequar l’oferta a la demanda d’acord amb el personal disponible, amb l’objectiu d’aconseguir que la ràtio d’ocupació sigui inferior a un terç de la demanda habitual, d’acord amb les indicacions de les autoritats administratives de Catalunya.

En aquest sentit, es recorda l’obligació de limitar la mobilitat si no és imprescindible. En cas que sigui necessari utilitzar el servei de metro, es recomana als usuaris que es distribueixin al llarg del tren per evitar acumulacions, ja que habitualment els vagons centrals són els que tenen menys ocupació.

Condicions especials a les àrees verda i blava

També es garanteix la mobilitat i l’estacionament per al subministrament de productes i els serveis essencials. S’han pres mesures com flexibilitzar la càrrega o la descàrrega, a més d’aplicar les mesures decretades per l’Estat i la Generalitat en relació amb l’eliminació de limitacions per tonatge dels vehicles o els torns de descans. Cal recordar que les àrees DUM només poden fer-se servir per a l’activitat per a la qual estan destinades.

Durant aquest període d’excepcionalitat, l’estacionament a la zona regulada en superfície (àrees verda i blava) no es multarà. L’objectiu és facilitar l’accés als treballadors de serveis essencials o en cas de necessitats mèdiques.

Finalment, els panells d’informació variable de la ciutat també incorporen missatges per advertir de la situació de mobilitat restringida a la ciutat.

Menys trànsit a la ciutat

Aquest matí, entre les 7.00 i les 10.00 hores, s’ha detectat una disminució important del trànsit a la ciutat, amb una baixada del 41,5% als accessos, del 44,6% a l’interior de la ciutat i del 39,8% a les rondes.

Cal recordar que el moviment de les persones està limitat per assistir als centres sanitaris; adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; anar al lloc de treball i tornar a casa després de la jornada laboral; assistir persones grans o dependents, o per raons de força major.

Etiquetes associades a la notícia