Noves subvencions per millorar l’accessibilitat d’habitatges on viuen persones amb discapacitat

El programa fomenta la inclusió de les persones amb diversitat funcional a la comunitat, i promou que puguin deixar els centres residencials i viure en projectes de més autonomia personal

28/09/2020 23:02 h

Ajuntament de Barcelona

Es posa en marxa, mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), “La meva llar”, un nou programa de subvencions per impulsar la millora de l’accessibilitat física i comunicativa dels habitatges on viuen persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda i facilitar que puguin viure a casa seva de manera autònoma.

Les persones beneficiàries seran aquelles que tinguin reconeguda una discapacitat d’un grau igual o superior al 33% en el certificat de discapacitat i el barem de mobilitat reduïda positiu, o aquelles amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.

Les sol·licituds es podran presentar
fins al 9 de novembre
a través de la seu electrònica municipal 

Un dels requisits és que estiguin empadronades a l’habitatge per al qual se sol·licita la subvenció durant un període mínim d’un any abans de la data de la sol·licitud, tant si són propietàries com llogateres o usufructuàries de l’habitatge, i que aquest sigui la seva residència habitual i permanent. Les intervencions subvencionables es classificaran en tres àmbits diferents d’actuació:

  • Arranjaments o obres a la llar: rehabilitació d’espais interiors de la llar per tal que siguin accessibles, usables i funcionals, com el canvi d’una banyera per un plat de dutxa o l’adequació de la cuina modificant l’alçada dels taulells.
  • Introducció d’elements domòtics o robòtics a la llar: permeten accionar o activar diferents parts o dispositius de la llar, com la domotització de persianes o portes. També es preveu la instal·lació d’elements com grues de sostre o la utilització de robots que presten serveis d’assistència per a pautes que ha de seguir la persona.
  • Incorporació d’elements que milloren l’accessibilitat comunicativa de la llar: dispositius que generalment incorporen elements, senyals o missatges visuals, acústics o tàctils que permeten incrementar l’autonomia de les persones amb discapacitats sensorials, com materials marcats en braille, dispositius parlants amb veus sintètiques o dispositius d’avís visual/acústic/vibratori.

La quantitat màxima de subvenció per a intervencions d’accessibilitat, elements domòtics i tecnologia d’accessibilitat al domicili serà finalista i variarà entre els 5.000 i els 10.000 euros en funció del tipus i el grau de discapacitat. Per a imports menors o iguals a 2.000 euros, serà subvencionable el 100% del cost de l’actuació.

Aquest programa s’emmarca en el Model de vida independent del Servei Municipal d’Assistència Personal i està dotat amb 475.000 euros, ampliables fins a 1.000.000 d’euros, i promourà la realització d’obres per iniciar, que ja estiguin en curs i, en el cas de les actuacions domòtiques o robòtiques, que s’hagin realitzat al llarg d’aquest any.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ofereix informació i assessorament sobre aquest programa. S’hi pot demanar cita prèvia o es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Públic a través de l’adreça de correu electrònic sap@bcn.cat o del telèfon 934.132.775 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h).