Oberta la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges

El Consorci de l’Habitatge ja ha publicat les tres convocatòries d’ajuts a la rehabilitació d’edificis de l’any 2019 per reformar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis. La convocatòria també preveu ajudes del programa de finques d’alta complexitat del Pla de barris.

14/04/2019 09:59 h

Ajuntament de Barcelona

La novetat principal de la convocatòria d’enguany és que les comunitats de propietaris podran sol·licitar crèdits tous, que es finançaran a través de l‘Institut Català de Finances, per pagar la part no subvencionada de les obres. Els crèdits podran cobrir la totalitat del pressupost, fins a un màxim de 30.000 euros, seran fins a un màxim de 15 anys i amb un tipus d’interès del 2%, que finançarà la Generalitat de Catalunya.

Elements comuns dels edificis

Se subvencionaran actuacions de rehabilitació per als elements següents:

  • Interior dels habitatges
  • Obres estructurals a l’edifici
  • Façanes, patis, celoberts, escales, mitgeres i vestíbuls
  • Instal·lació d’ascensors
  • Supressió de barreres arquitectòniques i d’elemens obsolets
  • Instal·lacions generals comunes
  • Actuacions d’estalvi energètic, energia solar i cobertes verdes
  • Instal·lacions d’aigua directa
  • Programa de cohesió social
  • Programes de conjunts urbans d’interès especial que inclouen el Turó de la Peira, el Baró de Viver, el sud-oest del Besòs, l’àrea de conservació de Sant Ramon i els àmbits on s’implanti el programa de superilles.

El termini de presentació d’inscripcions s’acabarà el 31 de desembre.

En el cas d’habitatges que optin als ajuts i que es destinin a lloguer, el preu haurà d’ajustar-se a l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya. Aquest índex es va impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona.

També seguiran vigents iniciatives que s’han fet servir en convocatòries anteriors, com l’obligació d’allargar els contractes fins a un mínim de cinc anys a partir de la subvenció o l’exclusió dels ajuts als habitatges que es destinin a ús turístic. Els propietaris que tinguin pisos buits podran optar a les subvencions només si inclouen l’habitatge a la Borsa de Lloguer de Barcelona.

Les subvencions no resoltes corresponents a la convocatòria del 2018 es recolliran d’ofici a la nova convocatòria del 2019.

Podeu consultar en aquest enllaç més informació sobre els ajuts a la rehabilitació d’elements comuns dels habitatges.

Interiors de l’habitatge

Les subvencions per a les reformes d’interiors d’habitatges que posteriorment s’incorporin a la borsa de lloguer poden arribar fins al 100% del cost de la rehabilitació, fins a un màxim de 20.000 euros per habitatge.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de novembre.

Finques d’alta complexitat

Al 2018 el Pla de barris va posar en marxa un programa per rehabilitar finques que, per la complexitat socioeconòmica que presenten, no es beneficien de les ajudes de les convocatòries ordinàries.

El programa disposa d’equips multidisciplinaris d’arquitectes, treballadors socials, tècnics administratius i jurídics que fan tasques d’assessorament, revisió i redacció de documents, entre altres, per facilitar a les comunitats els processos de rehabilitació.

En aquesta convocatòria s’amplien les aportacions pressupostàries fetes l’any anterior i s’hi aportaran 2,2 milions d’euros addicionals.

Podeu consultar aquí més informació sobre els ajuts a la rehabilitació per a finques d’alta complexitat.

Etiquetes associades a la notícia