Oberta la convocatòria de subvencions per a les associacions de comerciants dels mercats municipals

L'IMMB publica les subvencions destinades a les associacions de comerciants dels Mercats Municipals de Barcelona i convocatòria per a l'any 2024

12/06/2024 19:02 h

Mercats de Barcelona

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha anunciat la publicació de les bases de les subvencions destinades a les associacions de comerciants dels Mercats Municipals de Barcelona i convocatòria per a l’any 2024 i aquelles específicament destinades a pal·liar la pèrdua d’un gran operador.

Aprovació inicial de les bases particulars reguladores de subvencions destinades a les associacions de comerciants dels Mercats Municipals de Barcelona i convocatòria per a l’any 2024

Aquesta convocatòria, dirigida a Les associacions de venedors dels Mercats Municipals de la ciutat de Barcelona, tenen per objecte proporcionar un suport econòmic per fer front a les despeses de gestió ordinàries dels seus equipaments, i per altra, impulsar altres accions i mesures de dinamització comercial, possibilitant que el mercat es consolidi com a element essencial del motor social dels barris des d’un vessant comercial i d’activitat econòmica. 

 

Els conceptes objecte de la sol·licitud estan relacionats amb: 

 

  • Les despeses ordinàries relacionades amb la gestió de l’equipament, així com aquelles específiques que tinguin relació amb accions, material o serveis extraordinaris. 
  • Els conceptes relatius a la reactivació comercial, són aquells referits a les accions a desenvolupar durant aquest exercici 2024 i destinades a l’impuls comercial del mercat mitjançant accions concretes materialitzades en diverses formes d’expressió (tallers de cuina, activitats infantils, promocions temporals, publicitat, dinamització…).  
  • Els mercats municipals que vulguin incorporar la prestació de servei a domicili podran sol·licitar també i només per primera vegada la subvenció corresponent a aquest concepte.

 

Les subvencions destinades a les associacions de comerciants dels mercats municipals de Barcelona per a l’any 2024 es podran sol·licitar fins al dia 10 de juliol de 2024. 

 

Més informació aquí. 

 

Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions destinades a les associacions de comerciants dels Mercats Municipals de la ciutat per pal·liar la pèrdua d’un gran operador

Aquesta línia de subvencions té per finalitat garantir que, aquells mercats que han perdut un comerç considerat com a gran operador, puguin disposar de la suficiència de recursos econòmics necessaris per mantenir la qualitat del servei públic de mercats en els seus estàndards òptims durant el temps estrictament necessari per poder fer la nova subhasta i adjudicació del corresponent espai. 

S’entén com a “gran operador” els establiments que es troben en el mercat i que operen amb accés independent al del mercat, com els establiments d’autoservei alimentari, establiments comercials no alimentari o de prestació de serveis amb una superfície de més de 100 m2 o restaurants. 

La finalització del termini de presentació de sol·licituds per les subvencions destinades a les associacions de comerciants dels mercats municipals de la ciutat per pal·liar la pèrdua d’un gran operador per a l’any 2024 serà el 15 de novembre de 2024. 

 

Més informació aquí

 

Etiquetes associades a la notícia