Oberta la convocatòria del Premi Joves Creadores

28/09/2016 12:45 h

barcelona.cat

 

En concret es vol centrar la temàtica en un aspecte concret de la nostra actualitat com és la sensibilització sobre les desigualtats laborals existents entre dones i homes en la societat actual i mostrar el comportament i la dinàmica d’aquesta desigualtat.

En aquest sentit es vol impulsar d’una banda el debat sobre l’experiència de precarietat (en el sou, la temporalitat i/o parcialitat dels contractes etc.) que moltes dones viuen en el mercat laboral formal o informal durant la seva trajectòria vital, tot atenent a la diversitat entre les dones.

D’altra banda es vol promocionar una reflexió critica sobre els impactes que aquesta experiència laboral té en la vida social i personal de les dones, atenent a la diversitat de les mateixes dones en funció del seu origen nacional o cultural, la classe social, o l’edat, entre d’altres.

Per aquest motiu, l’Institut de Cultura, en cooperació amb la Regidoria de Feminismes i LGTBI en l’exercici de les competències que té assignades, vol incentivar la producció i la creació audiovisual feta per les realitzadores joves de la ciutat, i sobretot donar visibilitat a la seva obra. D’altra banda, es vol potenciar el debat i la reflexió crítica al voltant de la temàtica de “La feminització de la precarietat laboral”.

En aquest context es planteja la convocatòria d’un Premi dotat amb 5.000 € que pugui fer possible la producció d’un curtmetratge (ficció, documentació, animació,..). A més, l’estrena de l’obra realitzada es presentarà al Cicle de Cinema de Dones que organitza l’Ajuntament de Barcelona.

Els principals objectius d’aquest Premi són:

  • Incentivar la producció i la creació audiovisual de les dones joves de la ciutat.
  • Promoure la creació i difusió d’històries fílmiques que posin en el centre del relat la capacitat de resiliència i els processos d’apoderament protagonitzats per dones, en tota la seva diversitat.
  • Avançar cap a la construcció de rols de gènere més justos i equitatius, incidint en els imaginaris col·lectius del conjunt de la ciutadania, per mitjà de les produccions audiovisuals, com a eina de transformació.

Els objectius específics al són:

  • Potenciar el debat i la reflexió crítica sobre l’experiència de precarietat (en el sou, la temporalitat i/o parcialitat dels contractes, la manca d’accés als llocs de decisió, la sobrecarrega de treballs de cura i en el mercat formal, etc.) que moltes dones viuen en el mercat laboral formal o informal durant la seva trajectòria vital, tot atenent a la diversitat entre les dones.
  • Promocionar una reflexió critica sobre els impactes que aquesta experiència laboral té en la vida social i personal de les dones, atenent a la diversitat de les mateixes dones en funció del seu origen nacional o cultural, la classe social, o l’edat, entre altres.
  • Sensibilitzar sobre les desigualtats laborals existents entre dones i homes en la societat actual i mostrar el comportament i dinàmica d’aquesta desigualtat.

Els requisits de les participants són:

Poden concórrer a aquest premi les dones residents a la ciutat de Barcelona.

L’edat màxima per participar és de 30 anys inclosos. S’utilitzarà com a referència l’any natural en el qual apareix la convocatòria per participar en el Premi.

La presentació tant podrà realitzar-se a títol individual com a títol col·lectiu. En aquest darrer cas, caldrà que l’agrupació estigui formada 100% de dones fins a 30 anys (inclosos) i nomenar una representant o apoderada única de l’agrupació.