Oberta la convocatòria per a projectes de cooperació i educació per a la justícia global

Les entitats i ONG interessades poden presentar les sol·licituds del 18 de febrer al 10 de març de 2021, tant per a projectes anuals com biennals. En total es destinaran 7,07 milions d’euros del pressupost municipal a la convocatòria. La dotació representa, un any més, el compliment del compromís municipal de destinar el 0,7% del pressupost a projectes de justícia global i desenvolupament als països més pobres.

17/02/2021 15:36 h

Ajuntament de Barcelona

Les sol·licituds s’hauran de presentar de manera telemàtica a través de l’oficina virtual de tràmits. En aquest tràmit es pot descarregar la instància, els formularis i els annexos econòmics que cal emplenar.

Prioritats geogràfiques i temàtiques

Es prioritzaran els projectes que tinguin lloc en ciutats de l’àmbit de la Mediterrània i l’Orient Mitjà com Amman, Saïda, Tetuan, Tunis, poblacions palestines de Cisjordània i la Franja de Gaza, o bé campaments de persones refugiades saharauis a Tindouf i territoris kurds a l’Iraq i Síria. També són prioritat algunes ciutats de l’Àfrica subsahariana com Maputo i Dakar, i d’altres de l’Amèrica llatina i el Carib com l’Havana o les ciutats colombianes implicades en el procés de pau.

Pel que fa a les prioritats temàtiques, la novetat d’aquesta convocatòria és que s’afegeixen com a prioritats temàtiques específiques en tots els projectes la sobirania alimentària, la sobirania energètica i la sobirania digital.

Dotació pressupostària

La nova convocatòria inclou el pressupost següent:

  • 3,17 milions per a projectes de cooperació per a la justícia global
  • 1,8 milions per a projectes de cooperació per a la justícia global en ciutats específiques
  • 2,1 milions per a projectes d’educació i incidència per a la justícia global

Del total, 5,07 milions d’euros es destinen a projectes anuals i a la primera anualitat dels biennals. La resta, 2 milions d’euros més, serà a càrrec del pressupost de l’any 2022 i servirà per cobrir la segona part dels projectes biennals.

Pla director 2018-2021

Es tracta de la tercera convocatòria de subvencions que es fa en el marc del Pla director de cooperació per a la justícia global 2018-2021. Està alineada amb els objectius, fites i prioritats geogràfiques del pla, que s’articula entorn de la justícia econòmica, ambiental i de gènere i el dret de les persones al refugi, a desplaçar-se i a migrar.

Etiquetes associades a la notícia