Oberta una trentena d’expedients sancionadors per incomplir la llei de regulació de preus del lloguer

En els darrers mesos la Unitat de Disciplina Antiassetjament de l’Institut Municipal de l’Habitatge (IMHAB) ha obert 32 expedients sancionadors a anunciants d’habitatges i immobiliàries per haver incomplert la llei catalana de contenció de rendes d’arrendaments en no fer constar l’índex del preu de referència dels habitatges oferts. Els expedients incoats poden pujar fins a 96.000 euros.

10/05/2021 12:46 h

Ajuntament de Barcelona

La llei de regulació dels preus del lloguer estableix que a les zones declarades àrees de mercat tensionat, com és el cas de Barcelona, l’import de la renda no pot diferir més d’un 5% del preu assenyalat a l’índex del preu de referència que li correspongui ni sobrepassar la renda de l’anterior contracte de lloguer. Així mateix, obliga que en tota la publicitat de l’habitatge figurin les dades de referència, per evitar que es llogui per sobre del preu marcat.

Pel que fa a les sancions per infraccions relatives a l’establiment de rendes superiors al que assenyalen l’índex de referència i els contractes anteriors, si l’increment és inferior al 20% es considera infracció lleu, però si supera aquest marge, passa a ser una infracció greu i la sanció mínima serà de 9.000 euros.

Tres sancions executades i cobrades

En total s’han detectat 16 anuncis d’habitatges ubicats a Barcelona que incomplien l’obligació de fer constar les rendes de referència i les anteriors. Deu dels anuncis corresponen a ofertes publicades al portal Idealista, cinc són de Fotocasa i un d’Habitaclia. Com a resposta, Fotocasa i Habitaclia ja han establert sistemes en les seves plataformes per advertir l’anunciant del deure d’incloure l’índex de referència, així com accions informatives per als usuaris.

Per cada anunci incoat, també s’han iniciat els expedients sancionadors a les empreses immobiliàries administradores. En tres casos, les respectives immobiliàries administradores dels habitatges han acceptat i reconegut la infracció i han pagat la sanció corresponent. La resta d’expedients segueixen oberts i en tràmit, en espera de rebre o resoldre les primeres al·legacions, o bé en fase de proposta de resolució.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades