Objectiu: reduir la pobresa dels infants i adolescents de la ciutat

Durant l’any 2017 el consistori va invertir 50 milions d’euros en la doble línia de reduir la pobresa i d’afavorir la igualtat d’oportunitats en la infància i l’adolescència. La partida pressupostària es va destinar a ajudes econòmiques i d’emergència social.

20/11/2018 13:21 h

Ajuntament de Barcelona

La xifra s’ha donat a conèixer durant la Jornada “La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur”, en què s’han exposat les actuacions municipals en aquesta matèria i s’han compartit els reptes per millorar el benestar, l’educació i la salut de la infància i l’adolescència a la ciutat.

La dotació pressupostària de 50 milions d’euros s’ha invertit en cinc línies d’actuació fonamentals, seguint la recomanació europea d‘invertir en la infància per trencar el cicle de desigualtats, i tal com es recull al document Focus infància i ciutadania 2017-2020, presentat per l’Ajuntament el novembre del 2017.

Les cinc línies d’actuació són:

  • Assegurar recursos suficients a les famílies amb infants en situació de més vulnerabilitat mitjançant ajudes econòmiques extraordinàries.
  • Garantir una alimentació adequada amb beques menjador per a més de 27.215 alumnes, principalment d’educació infantil i primària i també de secundària i d’educació especial.
  • Millorar l’accés equitatiu a activitats de lleure educatiu i esportiu durant les vacances d’estiu.
  • Fer més assequible les escoles bressol municipals perquè la manca de recursos no sigui un obstacle per a l’educació de la petita infància desafavorida.
  • Cobrir despeses relacionades amb la salut no cobertes per la cartera de serveis i amb activitats extraescolars per als infants de famílies amb ingressos baixos.

Observatori 0-17 BCN

Durant la jornada “La infància i l’adolescència a Barcelona: present i futur”, s’ha presentat el nou Observatori 01-17 BCN, una eina de la ciutat per millorar el coneixement de les vides i els drets dels infants i adolescents de Barcelona i enfortir les polítiques locals que els afecten.

L’Observatori té en marxa tres línies de treball:

1.El disseny i la monitorització d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència a Barcelona a partir del qual es realitzarà un informe de dades clau a finals d’any; es permetrà consultar les dades en obert.

2.La realització d’estudis sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents de la ciutat amb un enfocament d’equitat.

3.Permetre l’accés a microdades d’enquestes de la ciutat per possibilitar noves recerques en clau d’infància i adolescència.

S’han donat a conèixer també els primers estudis del nou Observatori. En termes comparatius, les taxes de pobresa infantil severa i extrema a la ciutat són significativament menors que a Catalunya, tot i que el llindar de pobresa a Barcelona és més alt.

Cal destacar que la desigualtat de renda entre infants i adolescents, tant a Barcelona com a Catalunya, segueix sent elevada, i ho és més que la desigualat en el conjunt de la població. Els problemes de l’habitatge i els seus costos apareixen novament com a problema social de primer ordre.

Les dades que aporta l’Observatori 0-17 BCN confirmen que la infància i l’adolescència són el grup d’edat econòmicament més vulnerable de la ciutat.

Notícies relacionades