Reforç de l'estratègia conjunta contra l'atur

S'ha signat una addenda del conveni amb la Generalitat per fer més efectives les polítiques actives d’ocupació a Barcelona dins el període 2018-2019, mitjançant l'establiment de bases que permetran compartir informació.

21/09/2018 14:48 h

Ajuntament de Barcelona

Les dues administracions, mitjançant Barcelona Activa i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) respectivament, podran consultar i avaluar conjuntament els perfils de les persones en situació d’atur segons variables com l’edat, el sexe, els nivells formatius i el nivell socioeconòmic, entre altres, per poder oferir una proposta al més adequada possible.

La gestió coordinada de dades implantarà una comunicació en xarxa que tindrà en compte les diferents especificitats dels barris de Barcelona. A més, aquest sistema permetrà avaluar el model amb què s’estan orientant les persones i analitzar l’efectivitat dels serveis ocupacionals, a fi d’optimitzar l’encaix entre els perfils i les ofertes laborals.

El Pla d’actuació per l’ocupació té un pressupost de 41,6 milions d’euros per al 2018, 11 milions dels quals corresponen a subvencions del SOC, i desenvolupa programes i accions amb l’objectiu d’aconseguir reincorporacions i millores competencials de cada persona.

Aquests programes, juntament amb factors macroeconòmics, han aconseguit un grau d’inserció del 54%, la qual preveu només contractes d’un mínim de sis mesos i 1.000 euros de retribució econòmica.

Segons les dades del segon trimestre del 2018, la taxa d’atur a Barcelona baixa del 10% per primera vegada des del 2008, any en què va començar la crisi. Actualment, a la ciutat hi ha 70.000 persones registrades a l’atur, 25.000 menys que l’any 2015.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades