On es poden aparcar les motos?

La campanya “Ciutat de vianants” s’intensifica per reforçar la informació sobre la normativa d’estacionament de les motos. L’objectiu és alliberar espai a les voreres per poder-hi caminar amb més seguretat i garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda o que porten cotxets.

10/02/2020 17:12 h

Ajuntament de Barcelona

La intensificació de la campanya s’aplicarà en deu zones, una a cada districte, i tindrà una actuació específica al barri de la Vila de Gràcia, on s’han detectat més de dos mil motos mal estacionades de manera habitual.

L’actuació començarà amb una fase informativa, seguirà amb l’avís de les infraccions i s’acabarà amb un període sancionador.

La campanya, en marxa des del 2017, ha permès reduir en un 44% el nombre de motos mal estacionades a les zones on s’ha actuat.

On podeu aparcar si aneu en moto?

Per estacionar les motos s’han d’utilitzar les places d’aparcament habilitades i senyalitzades a la calçada, n’hi ha més de 70.000.

A més, es poden aparcar les motos en semibateria a la vorera si hi ha un espai de pas de més de 6 metres i en paral·lel si l’espai fa entre 3 i 6 metres. Està prohibit estacionar motos a les voreres amb menys de 3 metres d’espai de pas.

També s’ha de tenir en compte que hi ha d’haver una distància mínima de 2 metres entre la moto aparcada, ja sigui a la calçada o a la vorera, i els passos de vianants i les parades d’autobús.

En podeu consultar més informació aquí.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades