Ordenances adaptades al context de la pandèmia

El Ple del Consell Municipal ha acordat l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per al 2021, que preveuen una congelació dels tributs i mantenir la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021. Els grups independentistes, el PP i BCN Canvi han optat per l’abstenció, però demanen diàleg per modificar el text actual fins a l’aprovació definitiva. La nova proposta d’ordenances suposa una disminució d’entre 60 i 70 milions d’euros en la previsió d’ingressos municipals.

19/10/2020 20:24 h

Ajuntament de Barcelona

La modificació de les ordenances segueix la línia de la resta de mesures fiscals i de suport al teixit econòmic de la ciutat, en especial a les persones autònomes i les petites i mitjanes empreses, ampliades amb l’arribada de la pandèmia i l’estat d’alarma.

En aquest context, i de cara al 2021, l’Ajuntament ha decidit congelar els tipus impositius de tots els impostos i taxes i mantenir la rebaixa del 75% per a la taxa de terrasses. La resta d’ordenances fiscals se sotmeten a lleugers canvis.

Canvis principals

  • Canvis tècnics en l’impost d’activitats econòmiques (IAE), en l’impost de béns immobles (IBI) i en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per aclarir i facilitar l’accés a la bonificació per aprofitament d’energia solar i aprofitaments tèrmics. Es clarifiquen els règims d’aplicació d’aquests impostos, els límits econòmics i la documentació que cal aportar.
  • Inclusió a l’Ordenança d’ocupació de la via pública de la taxa als patinets elèctrics compartits en règim d’explotació econòmica, com es fa amb les motos i bicicletes compartides.
  • Bonificació del 95% de l’IBI dels habitatges de lloguer social impulsats per entitats sense ànim de lucre que es construeixen en sòl públic per tal d’equiparar-los als habitatges de lloguer social.
  • Obligació d’autoliquidació per a la retirada, trasllat i permanència al dipòsit municipal d’elements situats a la via pública sense autorització.
  • Eliminació de la taxa per a l’enviament de documents digitalitzats.
  • Actualització de tarifes per a les ocupacions de la via pública per mudances, bastides i altres elements.
  • Tarifa de 2,5 euros per cada operació d’encotxat i desencotxat dels busos turístics.

Serveis de cementiris

Es bonifica el 95% del preu de concessió de sepultures del grup IV i es rebaixa el preu de les sepultures del grup III i del grup II.

A més, es redueix el preu de designació de la persona beneficiària i s’elimina el cost del traspàs, es rebaixa un 30% el preu de les sepultures mausoleu de grup i s’elimina la taxa per arranjaments de les sepultures.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia